×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การกำหนดการรับชำระเงินระบบออนไลน์

การกำหนดการรับชำระเงินระบบออนไลน์

        ในกรณีที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณต้องการใช้งานการรับชำระเงินด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งทาง Takraonline ได้เตรียมไว้ให้คุณ 3 ระบบด้วยกัน ได้แก่ Paypal, Paysbuy และ LinePay เพื่อตอบรับกับการใช้งานของลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งขั้นตอนการเปิดใช้งานมีดังนี้

        ขั้นตอนการเปิดใช้งานการรับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ Paypal

        1. ให้คุณทำการสมัครสมาชิกกับ Paypal เพื่อเปิดบัญชีในการรับชำระเงิน คุณสามารถเข้าไปยัง Link https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/account-selection เพื่อสมัครสมาชิก โดยให้คุณเลือก "รับชำระเงินด้วย Paypal" และคลิก "เริ่มใช้งาน" (รูปที่ 1) และทำตามขั้นตอนที่ Paypal แนะนำรูปที่ 1 สมัครสมาชิก Paypal


        2. เมื่อคุณมีบัญชีของ Paypal  เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเปิดใช้งานช่องทางการชำระเงิน Paypal ดังตัวอย่างรูปที่ 2รูปที่ 2 การเปิดใช้งาน Paypal


        3. จากนั้นให้คุณระบุชื่อบัญชีอีเมล์ Paypal ลงในช่องข้อมูล และบันทึกช่องทางชำระเงิน ดังตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 การระบุรายละเอียดของการรับชำระเงิน


        ขั้นตอนการเปิดใช้งานการรับชำระเงินระบบออนไลน์ Rabbit LinePay

        1. ให้คุณทำการสมัครเป็นร้านค้าเพื่อใช้ช่องทาง Rabbit LINE Pay กับทาง Line ให้เรียบร้อยก่อน โดยคุณสามารถเข้าไปที่ Link https://pay.line.me/th/intro?locale=th_TH เพื่อดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้ (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 การสมัครสมาชิก LinePay


        2. เมื่อคุณสมัครขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ให้คุณทำการเปิดใช้งานช่องทางการชำระเงิน LinePay ดังตัวอย่างรูปที่ 5


รูปที่ 5 การเปิดใช้งาน LinePay


        3. จากนั้นให้คุณนำ Channel ID, Channel Secret Key มาระบุลงในช่องข้อมูล และบันทึกช่องทางชำระเงิน ดังตัวอย่างรูปที่ 6รูปที่ 6 การระบุรายละเอียดของการรับชำระเงิน


        ขั้นตอนการเปิดใช้งานการรับชำระเงินระบบออนไลน์ mPay
        1. ให้คุณทำการสมัครใช้บริการเป็นคู่ค้า เพื่อใช้ช่องรับชำระเงิน mPay กับทาง mPay ให้เรียบร้อยก่อน โดยคุณสามารถเข้าไปที่ Link http://www.ais.co.th/mpaystation/th/partner.html เพื่อดูรายละเอียดการสมัครได้  (รูปที่ 7)


รูปที่ 7 mPay


        2. เมื่อคุณสมัครขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ให้คุณทำการเปิดใช้งานช่องทางการชำระเงิน mPay ดังตัวอย่างรูปที่ 8


รูปที่ 8 การเปิดใช้งาน mPay
       

        3. จากนั้นให้คุณนำ mPay SID, mPay MerchantID และ mPay SecretKey ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการแจ้งให้กับคุณ มาระบุลงในช่องข้อมูล และบันทึกช่องทางชำระเงิน ดังตัวอย่างรูปที่ 9
 

รูปที่ 9 การระบุรายละเอียดของการรับชำระเงิน


        หมายเหตุ สำหรับ Paysbuy ทางผู้ให้บริการได้ประกาศปิดตัวไปเรียบร้อย โดยระบบร้านค้ายังมีฟังก์ชั่นนี้ เพื่อให้เจ้าของร้านที่เคยเปิดใช้งาน Paysbuy อยู่สามารถเข้ามาแก้ไขเพื่อปิดการใช้งาน

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.