×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.5.0)

การจัดการโซเซียล มีเดีย (Social Media) (V.3.1.0)

การจัดการโซเซียล มีเดีย (Social Media) (V.3.1.0)

     ร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline เรามีพื้นที่ให้คุณเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์ของคุณเข้ากับ Social Media ยอดนิยม ได้แก่ Facebook, Google (Google Plus), Line, Twitter, Instagram และ YouTube


     ในกรณีที่คุณมีการนำ Social Media มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงร้านค้ากับ Social Media ได้ เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางติดต่อกับคุณเพิ่มเติมได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

     ตั้งค่าระบบ > ตั้งค่าเบื้องต้น > โซเซียล มีเดีย ตามลำดับ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ขั้นตอนการเชื่อมโยงร้านค่ากับ Social Media

     ในพื้นที่นี้ คุณสามารถตั้งค่าโซเชียล มีเดีย ตามรูปแบบการใช้งานได้ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ
                1. ช่องทางการติดตามผ่านโซเชียล มีเดีย
                2. แชร์ผ่านโซเชียล มีเดีย
                3. ไลฟ์แชท ในแต่ละรูปแบบมีขั้นตอนการจัดการดังนี้

     1. การตั้งค่าช่องทางการติดตามผ่านโซเชียล มีเดีย
          การตั้งค่าช่องทางการติดตามผ่านโซเชียล มีเดีย เป็นพื้นที่ที่เจ้าของร้านสามารถระบุโซเชียล มีเดีย ที่ต้องการให้ลูกค้าติดตามรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ดังนี้

     คลิกเปิดการทำงาน > กรอก URL โซเซียล มีเดียที่เลือก > บันทึก (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การตั้งค่าช่องทางการติดตามผ่านโซเชียล มีเดีย

     เมื่อคุณหรือลูกค้าเข้ามาที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ พื้นที่ด้านบนสุดทางขวาและด้านล่างสุดทางขวาจะมีพื้นที่ "ติดตามผ่านสังคมออนไลน์" ทั้งคุณและลูกค้าจะพบกับสัญลักษณ์ของโซเชียล มีเดียที่คุณเปิดใช้งาน (รูปที่ 3 และ 4)

รูปที่ 3 พื้นที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ในหน้าร้านค้าออนไลน์ล่างขวา


รูปที่ 4 พื้นที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ในหน้าร้านค้าออนไลน์บนขวา

     2. แชร์ผ่านโซเชียล มีเดีย
          หากเจ้าของร้านต้องการให้ผู้ใช้งานหรือลูกค้า สามารถแชร์ข้อมูลสินค้า หรือบทความภายในร้านค้าของคุณ ไปยังพื้นบนโซเชียล มีเดียที่ลูกค้าใช้งาน ซึ่งทำให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณเป็นที่รู้จักผ่านหลายช่องทางมากขึ้น โดยการเปิดใช้งานโซเซียลที่ต้องการ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 แชร์ผ่านโซเชียล มีเดีย

     โซเชียลมีเดียที่รองรับการแชร์ จะมีเพียง Facebook, Google Plus, LINE และ Twitter เท่านั้น เมื่อเปิดใช้งานจะมีปุ่มแชร์แสดงผลที่หน้าข้อมูลสินค้าและบทความ (Blog) (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ปุ่มแชร์ผ่านโซเชียล มีเดีย

     3. ไลฟ์แชท
          ไลฟ์แชทเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ลูกค้าสะดวกต่อการติดต่อสอบถามในเรื่องที่ต้องการทราบได้ทันทีที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องไปที่หน้าเพจ Facebook เพื่อส่งข้อความ หรือ Line ไปถาม จะแบ่งเป็นออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ Zendesk Chat และ Facebook Messenger (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 ไลฟ์แชท

     แบบที่ 1
          Zendesk Chat เป็นบริการกล่องสนทนาที่คุณสามารถติดตั้งภายในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายเพื่อใช้ในการติดต่อพูดคุยกับลูกค้า ซึ่งคุณสามารถสมัครใช้บริการ Zopim Chat โดยเข้าไปที่ www.zopim.com (มีแพคเกจแบบฟรีให้ทดลองใช้งาน) และเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อย ให้นำโค้ดที่ได้จาก Zopim มาใส่ในพื้นที่ Zendesk Chat Script แล้วคลิก "บันทึก" และเมื่อคุณหรือลูกค้ามาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ คุณจะพบว่ามีกล่องสนทนาของ Zendesk Chat ปรากฎอยู่ที่มุมล่างด้านขวามือ (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 การแสดงผล Zendesk Chat ในหน้าร้านค้าออนไลน์

     แบบที่ 2
          Facebook Messenger ผู้ใช้งานหรือลูกค้าสามารถส่งข้อความมาที่เพจ Facebook ของร้านค้าได้ โดยที่ไปต้องไปที่หน้าเพจ Facebook หากเจ้าของร้านเปิดใช้งาน Facebook Messenger ที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์จะปรากฎไอคอน Messenger เพื่อให้ลูกค้าคลิกเพื่อเริ่มสนทนาได้

     โดยการใช้งาน Facebook Messenger สามารถเลือกใช้งานได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ (รูปที่ 9)
     1. ลิ้งค์ไปยังโปรแกรม Facebook Messenger ระบบจะพาคุณไปบนหน้า Messenger ของคุณ
     2. แสดงกล่องข้อความที่หน้าเว็บไซต์ ระบบจะแสดงกล่องข้อความทางด้านขวาล่างให้สามารถ Chat คุยได้ทันที ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูล Facebook Fanpage ID (รหัส 13 หลัก) และ Facebook App ID (ผู้ใช้ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้พัฒนา) สามารถดูวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิกเพื่อดูวิธีการสมัคร<< ทำตามขั้นตอนถึงข้อที่ 7 เท่านั้น หลังจากกรอก Facebook Fanpage ID และ Facebook App ID ครบแล้ว ควรระบุข้อความต้อนรับเพื่อเป็นคำทักทายกับลูกค้า

รูปที่ 9 Facebook Messenger


รูปที่ 10 การแสดงผล Facebook Messenger ในหน้าร้านค้าออนไลน์

**หมายเหตุ การเลือกใช้งาน Facebook Messenger สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 อย่างได้

 

 

 

 

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.