×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การชำระเงินแบบ 2C2P

การชำระเงินแบบ 2C2P

        ในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เวอร์ชั่น 3.5 ของทาง TakraOnline ได้มีการเพิ่มช่องทางการชำระเงินขึ้นมาอีก 1 ช่องทางเพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการหลากหลายธุรกิจ ซึ่งช่องทางที่เพิ่มเข้ามานี้คือการชำระเงินแบบ 2C2P

ที่เมนู ตั้งค่าระบบ > ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน จะพบรายการช่องทางการชำระเงินแบบ 2C2P หากต้องการใช้งานเพียงแค่เปิดการใช้งานในหัวข้อดังกล่าว

ซึ่งการชำระเงินด้วยวิธีนี้เจ้าของธุรกิจจะต้องทำการติดต่อประสานงานเพื่อขอเปิดการใช้งานระบบ 2C2P ให้เรียบร้อยก่อนแล้วนำค่าต่างๆ มาใส่ในระบบของทาง TakraOnline เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ทันที

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.