×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การติดตั้ง Google Search Console

การติดตั้ง Google Search Console

          ในการติดตั้ง Google Search Console เพื่อการใช้งานข้อมูลจาก Search Console ทางเจ้าของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ต้องนำแท็ก HTML ที่ได้จาก Google Search Console มาติดตั้งที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งขั้นตอนมีดังนี้

         1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ และคลิกที่เมนู “การตลาด” และเลือกเมนูย่อย “Google” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การเข้าใช้งานเมนู Google

          2. ระบบจะแสดงหน้าการ “ตั้งค่า Google” ให้คุณมายังพื้นที่ Google Webmaster Tools และนำแท็ก HTML ที่ได้จาก Google Search Console มาวางในพื้นที่ดังกล่าว (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 พื้นที่การติดตั้ง Google Webmaster Tools

            3. จากนั้นคลิกบันทึกเพื่อทำการบันทึกข้อมูลการติดตั้ง

          4. ภายหลังการติดตั้งแท็ก HTML จาก Google Search Console ให้คุณกลับไปที่เว็บไซต์ Google Search Console เพื่อตรวจสอบการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ และทำการติดตามข้อมูลต่อไป 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.