×
หน้าหลัก>การตลาดขั้นสูง>การตั้งค่า Google Search Console>การตั้งค่าการใช้งาน Google Search Console
การตั้งค่าการใช้งาน Google Search Console

          Google Search Console คือบริการที่ทาง Google มีให้สำหรับเจ้าของเว็บไซต์ หรือผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ที่ต้องการตรวจสอบและรักษาให้เว็บไซต์ปรากฏในผลการค้นหาของ Google ซึ่งจะทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ในหน้าผลการค้นหา และทำให้ทราบว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณพร้อมที่จะปรากฏในหน้าผลลัพธ์การนค้นหาหรือไม่ และสามารถนำข้อมูลจาก Search console ไปประยุกต์เพื่อการแสดงผลที่หน้าผลลัพธ์การค้นหาจาก Google ได้

          โดยขั้นตอนของการตั้งค่าการใช้งาน Google Search Console มีดังนี้

               1. การสมัครเข้าใช้งาน Google Search Console

               2. การติดตั้ง Google Search Console

               3. การใช้งานข้อมูล Search Console

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2018
Vevo Systems Co., Ltd.