×
กรณีต้องการกำหนดภาษาหลักที่ใช้แสดงในหน้าร้านค้าออนไลน์

        ด้วยระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ สามารถให้ลูกค้าเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้แล้ว เจ้าของร้านอย่างเราสามารถกำหนดภาษาตั้งต้นหรือภาษาหลักที่ใช้แสดงในหน้าร้านค้าออนไลน์ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. ให้คุณไปยังเมนู "ตั้งค่าระบบ" เลือกเมนูย่อย "ตั้งค่าร้านค้า" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าร้านค้า
   

        2. ระบบจะแสดงรายละเอียดการตั้งค่าร้านค้า ซึ่งส่วนแรกที่พบคือแท็ป "ร้านค้า" ในหัวข้อ "ภาษาหลักในหน้าเว็บไซต์" ให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการเป็นภาษาหลักที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เห็นเป็นภาษาแรก (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 เลือกภาษาหลักในหน้าเว็บไซต์
   

        3. จากนั้นคลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.