×
นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท Vevo Systems (“บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน ได้ให้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ Takraonline.com และผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”)


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Takraonline โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ท่านจะถูกสอบถามให้บอกกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อและอีเมลของท่าน) หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ระบบการทำงานบางตัวของเว็บไซต์ Takraonline.com เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้เราไว้โดยที่ท่านรับรู้เมื่อท่านได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ ประกาศเนื้อหา ทำการสั่งซื้อ หรือกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ Takraonline เมื่อมีความจำเป็นข้อมูลเหล่านั้นอาจมีดังนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด
- ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
- ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผู้ใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ รหัสผ่าน
- ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ
และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราได้ แต่ท่านจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานระบบการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ Takraonline และบริการ ผู้ใช้ที่ยังไม่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มีความจำเป็นสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเราได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

- เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
- เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
- เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์


การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ Takraonline.com


การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท Vevo Systems (“บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด”) ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

- กำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
- ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัย


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Vevo Systems (“บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด”) มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.