×
กรณีต้องการลบรีวิวสินค้า

        รีวิวสินค้าบางรีวิวที่เจ้าของร้านไม่ต้องการให้แสดงในหน้ารายการสินค้า เจ้าของร้านสามารถเลือกลบ หรือ ปิดการแสดงรีวิวสินค้านั้นได้ ไม่ว่ารีวิวสินค้านั้นจะเป็นรีวิวจากลูกค้าหรือเป็นรีวิวที่เจ้าของร้านดำเนินการสร้างขึ้นมาเอง
        1. กรณีต้องการลบรีวิวสินค้า
        หากคุณต้องการลบรีวิวสินค้า คุณสามารถจัดการได้ โดยเข้าไปที่เมนูหลัก “สินค้า” เมนูย่อย “สินค้าทั้งหมด” (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูสินค้าทั้งหมด
   

        จากนั้น ระบบจะแสดงหน้ารายการสินค้า ให้คุณเลือกสินค้าที่คุณต้องการลบรีวิว และ คลิกสัญลักษณ์ "รีวิว" ด้านท้ายรายการสินค้านั้น (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 สัญลักษณ์รีวิว
   

        เมื่อคุณต้องการลบรายการรีวิวสินค้า ให้คุณทำเครื่องหมายถูก หน้ารายการรีวิวสินค้านั้น (หมายเลข1) จากนั้น คลิก ลบ (หมายเลข2) (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การลบรายการีวิว
   

        ระบบจะให้คุณยืนยันการลบรีวิวที่คุณเลือก ในกรณีที่ยืนยันการลบให้คลิกที่ “ตกลง” ในกรณีที่ต้องการยกเลิกให้คลิกที่ “ยกเลิก” (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ยืนยันการลบรีวิว
   

        หากคุณ ตกลง ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน “ลบรีวิวเรียบร้อยแล้ว” (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ข้อความแจ้งเตือน “ลบรีวิวเรียบร้อยแล้ว”

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.