×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

กรณีต้องการลบแบนเนอร์สไลด์

กรณีต้องการลบแบนเนอร์สไลด์

        เริ่มจากให้คุณทำเครื่องหมายด้านหน้าแบนเนอร์สไลด์ที่ต้องการลบ (หมายเลข 1)  และคลิกที่ “ลบแบนเนอร์ X” (หมายเลข 2) ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 แสดงการลบแบนเนอร์สไลด์ที่ไม่ต้องการ


        ระบบแสดงข้อความเตือนถึงการลบแบนเนอร์สไลด์ (รูปที่ 2) ให้คุณคลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบแบนเนอร์สไลด์ให้คลิกที่ “ยกเลิก”

รูปที่ 2 ข้อความเตือนการลบแบนเนอร์สไลด์


        ระบบจะทำการลบแบนเนอร์สไลด์ออกจากรายการ และแสดงข้อความผลลัพธ์การลบแบนเนอร์สไลด์ ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 ผลการลบแบนเนอร์


        ดังนั้นที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณจะไม่มีการปรากฏภาพแบนเนอร์สไลด์ที่ถูกลบไป

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.