×
กรณีต้องการเลือกการแสดงผลเมนูด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

        กรณีต้องการเลือกการแสดงผลเมนูด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เป็นการกำหนดภาษาที่แสดงในการใช้งานระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถเข้าไปตั้งค่า โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ จากนั้นให้คุณสังเกต ด้านบนขวาของหน้าเว็บไซต์ จะมีข้อความ "แสดงหน้าจัดการร้านค้าในภาษา" ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงเมนูการใช้งานร้านค้าออนไลน์ได้ (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูการตั้งค่าภาษาที่ใช้แสดงผล


        2. เมื่อคุณเลือกภาษาที่ต้องการ ระบบจะมีการแจ้งเตือน เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของภาษา ให้คุณคลิก "ตกลง" หากต้องการเปลี่ยนภาษา หรือคลิก "ยกเลิก" ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงของภาษา


        3. หากคุณทำการเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการแสดง ระบบจะเปลี่ยนภาษาในส่วนเมนูการใช้งานทั้งหมด (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 ผลลัพท์ของการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.