×
กรณีต้องการเลือกภาษาที่ใช้ในการระบุข้อมูลเพื่อนำเสนอบนร้านค้าออนไลน์

        กรณีต้องการเลือกภาษาที่ใช้ในการระบุข้อมูลเพื่อนำเสนอบนร้านค้าออนไลน์ ระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ ยังสามารถให้คุณระบุข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆภายในร้านค้าออนไลน์ ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดดารร้านค้าออนไลน์แล้ว ให้คุณเข้าไปที่เมนูใดเมนูหนึ่ง ภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ (ตัวอย่าง เมนูตั้งค่าเบื้องต้น) (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น
   

        2. ให้คุณสังเกตที่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ จะมีการตั้งค่า "เพิ่มข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ภาษา" ให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการ ในการระบุข้อมูลต่างๆที่ต้องการจะนำเสนอให้กับลูกค้า (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
   

        ***หมายเหตุ การระบุข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆในร้านค้าออนไลน์ หากคุณต้องให้ลูกค้าสามารถดูข้อมูลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณต้องระบุข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆในร้านค้าออนไลน์ทั้ง 2 ภาษา เท่ากับต้องระบุข้อมูล 2 ครั้ง และการตั้งค่าภาษาในการระบุข้อมูลกับการตั้งค่าภาษาที่ใช้ในการแสดงเมนูการใช้งาน เป็นการทำงานคนละส่วนกัน


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.