×
กรณีต้องการแก้ไขส่วนลดเชิงปริมาณ

        เมื่อคุณต้องการแก้ไขข้อมูลของส่วนลดเชิงปริมาณคุณสามารถทำได้โดย มายังพื้นที่ของรายการส่วนลดเชิงปริมาณและทำการคลิกที่สัญลักษณ์แก้ไขด้านท้ายชื่อส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการ ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 การแก้ไขข้อมูลส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการ

       

        จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่ข้อมูลที่พร้อมให้คุณทำการแก้ไขในส่วนลดเชิงปริมาณที่เลือก ซึ่งคุณสามารถแก้ไขชื่อกลุ่มส่วนลดเชิงปริมาณ, แก้ไขประเภทของการลดราคา และรูปแบบการลดราคาให้กับตัวเลือกของสินค้า (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลพร้อมการแก้ไขส่วนลดเชิงปริมาณที่เลือก

       

        ให้คุณทำการแก้ไขข้อมูลตามต้องการ และเมื่อทำการแก้ไขเสร็จสิ้นให้คุณคลิกที่ “บันทึก” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่ได้แก้ไขไว้ แต่ถ้าต้องการยกเลิกการแก้ไข ให้คลิกที่ “ยกเลิก” ที่ช่องข้อมูลแก้ไข
        ในกรณีที่เลือกบันทึก ระบบจะแสดงผลลัพธ์การบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งที่รายการส่วนลดเชิงปริมาณก็จะพบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นการแก้ไขเรียบร้อย (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงผลภายหลังการแก้ไขส่วนลดเชิงปริมาณ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.