×
กรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิกเดิมของร้านค้าออนไลน์

        ในกรณีที่ลูกค้ามีการสมัครสมาชิกเป็นลูกค้ากับร้านค้าของท่านเรียบร้อยแล้วในหน้าเว็บไซต์ แล้วเจ้าของร้านค้าต้องการปรับให้บัญชีลูกค้าท่านนี้ เป็นบัญชีผู้ค้าส่ง คุณสามารถกำหนดให้บัญชีลูกค้านั้นให้อยู่ในรายการผู้ค้าส่งได้  โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้า จากนั้นไปที่เมนู "ลูกค้า" แล้วเลือกเมนูย่อย "บัญชีลูกค้า" (รูปที่ 1)รูปที่ 1 บัญชีลูกค้า


        2. จากนั้นคุณจะเห็นรายการบัญชีลูกค้าทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข"ท้ายรายชื่อลูกค้าที่คุณต้องการปรับให้อยู่ในบัญชีผู้ค้าส่ง (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 แก้ไขบัญชีลูกค้า


        3. เมื่อคุณคลิกสัญลักษณ์แก้ไขท้ายรายการสินค้าเข้ามาแล้ว ในส่วนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ มีการกำหนดให้บัญชีนี้เป็นผู้ค้าส่งหรือไม่ ให้คุณเลือกบัญชีนี้เป็นผู้ค้าส่ง จากนั้นให้คุณกำหนดระดับผู้ค้าส่งว่าจะให้บัญชีผู้ใช้นี้สามารถซื้อสินค้าในราคาระดับส่วนลดใด (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ให้เป็นผู้ค้าส่ง


        4. หลังจากแก้ไขบัญชีลูกค้าเรียบร้อยแล้ว คุณทำการคลิกปุ่ม "บันทึกบัญชีลูกค้า" หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบให้คลิก "บันทึกบัญชีลูกค้าและส่งอีเมล์"
        หมายเหตุ บัญชีลูกค้าที่คุณทำการแก้ไข ให้เป็นผู้ค้าส่งแล้วนั้น จะถูกย้ายข้อมูลบัญชีลูกค้า ไปอยู่ในรายการของผู้ค้าส่งแทน


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.