×
กรณีที่เจ้าของร้านลืมรหัสผ่านเข้าใช้งาน

        ในกรณีที่เจ้าของร้านลืมรหัสผ่านเข้าใช้งาน สามารถแก้ไขได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้เจ้าของร้านเข้ามายังหน้าเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ โดยพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ http://ชื่อร้านค้าของคุณ.com/admin จากนั้นคลิกที่ลิ้งค์ "ลืมรหัสผ่าน?" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์

        2. ระบบจะให้เจ้าของร้านระบุชื่อผู้ใช้ เพื่อขอรหัสผ่านใหม่ (หมายเลข1) เมื่อระบุชื่อผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการ" (หมายเลข2) (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 ระบุชื่อผู้ใช้เพื่อขอรหัสผ่านใหม่

        3. ระบบจะแสดงข้อความ "ลิ้งค์สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านได้ส่งไปที่อีเมล์แล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของคุณ" โดยคุณต้องเข้าไปยังบัญชีอีเมล์ที่คุณ ซึ่งเป็นบัญชีอีเมล์ที่คุณได้ระบุไว้ในการตั้งค่าเบื้องต้นในส่วนของ "อีเมล์" (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ระบบส่งลิ้งค์แก้ไขรหัสผ่านไปยังอีเมล์

        หมายเหตุ เจ้าของร้านจะต้องทำการตั้งค่าอีเมล์ภายในระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ก่อน ระบบจึงจะสามารถส่งลิ้งค์สหรับแก้ไขรหัสผ่านไปยังอีเมล์ของคุณได้


        4. เมื่อคุณเข้าสูบัญชีอีเมล์ที่คุณตั้งค่าไว้ภายในร้านค้าออนไลน์แล้ว คุณจะได้รับอีเมล์ดังรูปตัวอย่าง ภายในจะมีลิ้งค์สำหรับเปลี่ยนหรัสผ่าน ให้คลิกไปที่ลิ้งค์ดังกล่าว (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ลิ้งค์สำหรับเปลี่ยนหรัสผ่าน

        5. จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่ให้เจ้าของร้านกำหนดรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่าน เมื่อกำหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "ดำเนินการ" (รูปที่ 5)


รูปที่ 5 ตั้งรหัสผ่านใหม่

        6. หลังจากคลิกดำเนินการ ระบบจะแสดงข้อความ "ระบบได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว" ซึ่งเจ้าของร้านสามารถเข้าระบบการจัดการร้านค้าได้ โดยคลิกไปที่ลิงค์ "ไปที่หน้าล็อกอิน" (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ไปที่หน้าล็อกอิน

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.