×
กรณีปิดการใช้งานบัญชีลูกค้าชั่วคราว

        การปิดการใช้งานบัญชีลูกค้าชั่วคราวนั้น เป็นวิธีการที่เราไม่ต้องการให้บัญชีลูกค่าท่านนั้นใช้งานได้ แต่ยังคงมีข้อมูลของลูกค้าท่านนั้นอยู่ในระบบร้านค้าออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

        1. ให้คุณเข้าไปยัง "บัญชีลูกค้า" จากนั้นให้คลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ที่บัญชีลูกที่ค้าที่ต้องการ (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 แก้ไขบัญชีลูกค้า


        2. ระบบจะทำการแสดงหน้า “แก้ไขข้อมูลลูกค้า” ให้คุณมาที่ข้อมูล “เปิดใช้งาน?” ให้ทำการคลิกเครื่องหมายถูกออก (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ปิดการใช้งาน


        3. จากนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง โดยเลือกคลิกที่ “บันทึกบัญชีลูกค้าและส่งอีเมล์” หรือ “บันทึกบัญชีลูกค้า” (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 บันทึกข้อมูล


        4. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น และแสดงผลการบันทึกเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณกลับมาที่ส่วน “รายการบัญชีลูกค้า”  และพบว่าที่ชื่อลูกค้าที่ปิดการใช้งานไป ตรงส่วนของ "เปิดใช้งาน" จะแสดงผลเป็นปิดการใช้งาน (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ปิดการใช้งานบัญชีลูกค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.