×
กรณีลบบัญชีลูกค้าออกจากระบบร้านค้าถาวร
        ในกรณีที่ต้องการลบบัญชีลูกค้าออกจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถทำได้โดยมาที่หน้ารายการบัญชีลูกค้า (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 รายการบัญชีลูกค้า


        จากนั้นให้ทำเครื่องหมายด้านหน้ารายชื่อลูกค้าที่ต้องการลบ และคลิกที่ “ลบ” (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ลบบัญชีลูกค้า


        ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบบัญชีลูกค้า ในกรณีที่คุณยืนยันการลบบัญชีลูกค้าให้คลิกที่ “ตกลง” หรือหากต้องการยกเลิกการลบบัญชีลูกค้าให้คลิก “ยกเลิก” (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ยืนยันการลบบัญชีลูกค้า


        จากนั้นระบบจะดำเนินการลบบัญชีลูกค้าออกจากรายการ และแสดงผลข้อความ "ลบลูกค้าที่เลือกเรียบร้อยแล้ว" (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ลบลูกค้าที่เลือกเรียบร้อยแล้ว

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.