×
การกำหนดการรับชำระเงินระบบออนไลน์

        ในกรณีที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณต้องการใช้งานการรับชำระเงินด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งทาง Takraonline ได้เตรียมไว้ให้คุณ 3 ระบบด้วยกัน ได้แก่ Paypal, Paysbuy และ LinePay เพื่อตอบรับกับการใช้งานของลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งขั้นตอนการเปิดใช้งานมีดังนี้

        ขั้นตอนการเปิดใช้งานการรับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ Paypal

        1. ให้คุณทำการสมัครสมาชิกกับ Paypal เพื่อเปิดบัญชีในการรับชำระเงิน คุณสามารถเข้าไปยัง Link https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/account-selection เพื่อสมัครสมาชิก โดยให้คุณเลือก "รับชำระเงินด้วย Paypal" และคลิก "เริ่มใช้งาน" (รูปที่ 1) และทำตามขั้นตอนที่ Paypal แนะนำรูปที่ 1 สมัครสมาชิก Paypal


        2. เมื่อคุณมีบัญชีของ Paypal  เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเปิดใช้งานช่องทางการชำระเงิน Paypal ดังตัวอย่างรูปที่ 2รูปที่ 2 การเปิดใช้งาน Paypal


        3. จากนั้นให้คุณระบุชื่อบัญชีอีเมล์ Paypal ลงในช่องข้อมูล และบันทึกช่องทางชำระเงิน ดังตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 การระบุรายละเอียดของการรับชำระเงิน


        ขั้นตอนการเปิดใช้งานการรับชำระเงินระบบออนไลน์ Paysbuy
        1. ให้คุณทำการสมัครสมาชิกกับ Paysbuy เพื่อทำการเชื่อมต่อกับระบบของ Paysbuy คุณสามารถเข้าไปยัง Link https://www.paysbuy.com/howto_payment.aspx เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการสมัครขอใช้บริการ และทำตามขั้นตอนต่างๆที่ Paysbuy แนะนำ (รูปที่ 4)รูปที่ 4 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Paysbuy


        2. เมื่อคุณสมัครขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ให้คุณทำการเปิดใช้งานช่องทางการชำระเงิน Paysbuy ดังตัวอย่างรูปที่ 5รูปที่ 5 การเปิดใช้งาน Paysbuy


        3. จากนั้นให้คุณนำ URL เซิพเวอร์เพย์สบาย, PSB เพย์สบาย, อีเมล์ของเพย์สบาย มาระบุลงในช่องข้อมูล และบันทึกช่องทางชำระเงิน ดังตัวอย่างรูปที่ 6รูปที่ 6 การระบุรายละเอียดของการรับชำระเงิน


        ขั้นตอนการเปิดใช้งานการรับชำระเงินระบบออนไลน์ LinePay
        1. ให้คุณทำการสมัครเป็นร้านค้าเพื่อใช้ช่องทาง Rabbit LINE Pay กับทาง Line ให้เรียบร้อยก่อน โดยคุณสามารถเข้าไปที่ Link https://pay.line.me/th/intro?locale=th_TH เพื่อดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้ (รูปที่ 7)รูปที่ 7 การสมัครสมาชิก LinePay


        2. เมื่อคุณสมัครขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ให้คุณทำการเปิดใช้งานช่องทางการชำระเงิน LinePay ดังตัวอย่างรูปที่ 8รูปที่ 8 การเปิดใช้งาน LinePay


        3. จากนั้นให้คุณนำ Channel ID, Channel Secret Key มาระบุลงในช่องข้อมูล และบันทึกช่องทางชำระเงิน ดังตัวอย่างรูปที่ 9รูปที่ 9 การระบุรายละเอียดของการรับชำระเงิน


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.