×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การกำหนดข้อมูลติดต่อร้านค้าออนไลน์

การกำหนดข้อมูลติดต่อร้านค้าออนไลน์

        การกำหนดข้อมูลร้านค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลของธุรกิจ สถานที่ และข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ โดยข้อมูลนี้จะปรากฏที่ส่วนเมนู “ติดต่อเรา” ในหน้าร้านค้าออนไลน์ที่ลูกค้าเข้าใช้งาน การกำหนดข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้
        เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณเลือกเมนู “ตั้งค่าระบบ” (หมายเลข 1) และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” (หมายเลข 2) ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น

 

        คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลร้านค้า ที่แท็บ “ข้อมูลติดต่อ” ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งคุณสามารถระบุข้อมูลติดต่อของร้านค้าโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่างที่มีให้

รูปที่ 2 การกำหนดข้อมูลบริษัท

 

        ในส่วนของแผนที่ร้านค้า กรณีที่ต้องการให้แสดงแผนที่ร้านค้า เมื่อเลือก “เปิด” ใช้งาน ต้องทำการระบุ Google Map API Key, ละติจูด และลองจิจูด เพื่อกำหนดพิกัดบนแผนที่ (โดยขั้นตอนการขอ Google Map API Key สามารถอ่านขั้นตอนได้ที่หัวข้อ “คลิก ขั้นตอนการขอ Google Map API Key” ส่วนเลขละติจูด และเลขลองจิจูดสามารถหาได้จาก Google Maps) และหากใช้เวอร์ชั่นของร้านค้าออนไลน์ตั้งแต่ Ver 3.5.0 จะสามารถเลือกใช้โค้ดแบบฝังได้ (ขั้นตอนการขอโค้ดแบบฝัง "คลิก ขั้นตอนการขอโค้ดแบบฝัง")

รูปที่ 3 พื้นที่การใช้งานแผนที่ร้านค้า

 

        เมื่อคุณระบุข้อมูลครบถ้วนให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยการคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้นจะมีการแสดงข้อความถึงผลการบันทึกสำเร็จ ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 การแสดงผลการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น

 

        ข้อมูลที่ได้ระบุไว้ สามารถตรวจสอบการแสดงผลได้ โดยไปที่หน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถไปยังหน้าร้านค้าออนไลน์จากทางหน้าการจัดการร้านค้าออนไลน์โดยการคลิกที่ “ดูหน้าร้านค้า” ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 เมนูดูหน้าร้านค้า

 

        เมื่อมาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ ให้คลิกเลือกเมนู “ติดต่อเรา” ระบบจะแสดงข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 6

รูปที่ 6 ตัวอย่างการแสดงผลที่เมนูติดต่อเราในหน้าร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.