×
การกำหนดข้อมูลร้านค้าออนไลน์

        ในกรณีที่คุณต้องการปรับแต่งข้อมูลร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถทำได้โดยการไปที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น

        จากนั้นให้คุณคลิกที่แท็บ “ข้อมูลร้านค้า” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2) ซึ่งข้อมูลที่คุณสามารถจัดการได้มีดังนี้

รูปที่ 2 แท็บข้อมูลร้านค้า

        - ชื่อร้านค้า : ระบุชื่อร้านค้าของคุณ

        - ไตเติ้ลเว็บไซต์ : ระบุชื่อร้านค้าของคุณ (แนะนำให้ระบุ)

        - Meta Description : ระบุรายละเอียดอย่างย่อของร้านค้าของคุณ

        - Meta Keyword : ระบุคำค้นหาสำหรับร้านค้าของคุณ สามารถระบุได้มากกว่า 1 คำ โดยแต่ละคำต้องคั้นด้วยจุลภาค (ลูกน้ำ หรือ , )

        ภายหลังที่คุณระบุข้อมูลครบถ้วนและต้องการบันทึกข้อมูล คุณต้องคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” และรอจนกระทั่งระบบแสดงข้อความ “บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การแสดงผลการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.