×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การกำหนดข้อมูลร้านค้าออนไลน์

การกำหนดข้อมูลร้านค้าออนไลน์

        ในกรณีที่คุณต้องการปรับแต่งข้อมูลร้านค้าออนไลน์ ให้คุณไปที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” ดังแสดงในรูปที่ 1


รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น


        จากนั้นให้คุณคลิกที่แท็บ “ข้อมูลร้านค้า” ดังรูปที่ 2 ซึ่งข้อมูลที่คุณสามารถจัดการได้มีดังนี้

รูปที่ 2 แท็บข้อมูลร้านค้า


        -    ชื่อร้านค้า : ระบุชื่อร้านค้าของคุณ
        -    ไตเติ้ลเว็บไซต์ : ระบุชื่อร้านค้าของคุณ (แนะนำให้ระบุ)
        -    Meta Description : ระบุรายละเอียดอย่างย่อของร้านค้าของคุณ
        -    Meta Keyword : ระบุคำค้นหาสำหรับร้านค้าของคุณ สามารถระบุได้มากกว่า 1 คำ โดยแต่ละคำต้องคั้นด้วยจุลภาค (ลูกน้ำ หรือ ,)

        ภายหลังที่คุณระบุข้อมูลครบถ้วนและต้องการบันทึกข้อมูล คุณต้องคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” และรอจนกระทั่งระบบแสดงข้อความ “บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว” ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 การแสดงผลการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.