×
การกำหนดราคาสินค้าเมื่อเลือกกำหนดราคาต่อสินค้า

        การกำหนดราคาสินค้า ในกรณีที่คุณเลือกราคาขายส่งเป็นรูปแบบกำหนดราคาต่อสินค้า คุณจะต้องทำการแก้ไขแต่ละรายการสินค้า เพื่อเพิ่มราคาขายส่งให้กับสินค้านั้นๆ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขราคาสินค้าได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าและไปที่เมนู "สินค้า" แล้วเลือกเมนูย่อย "สินค้าทั้งหมด" (รูปที่ 1)รูปที่ 1 สินค้าทั้งหมด


        2. จากนั้นระบบจะแสดงรายการสินค้าที่มีทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คุณคลิกสัญลักษณ์ "แก้ไข" ท้ายรายการสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มราคาขายส่งเข้าไป (รูปที่ 2)รูปที่ 2 การแก้ไขราคาขายส่งในสินค้า


        3. จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดในหน้า "แก้ไขสินค้า" (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 การแก้ไขสินค้า


        4. ให้คุณเลื่อนลงด้านล่างไปยังพื้นที่ของราคาสินค้า คุณจะพบว่ามีราคาขายส่งปรากฏเพิ่มมาจากเดิม ให้คุณเลือกแท็บ "ราคาขายส่ง" (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 กำหนดราคาขายส่ง


        โดยการกำหนดราคาขายส่ง ขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านต้องการแบ่งระดับราคาขายส่งต่างกันเท่าไหร่ สามารถกำหนดได้ดังนี้
        - ราคาขายส่ง 1 : ให้คุณกำหนดราคาขายสินค้าสำหรับบัญชีผู้ค้าส่งที่เป็น Wholesale Level 1
        - ราคาขายส่ง 2 : ให้คุณกำหนดราคาขายสินค้าสำหรับบัญชีผู้ค้าส่งที่เป็น Wholesale Level 2
        - ราคาขายส่ง 3 : ให้คุณกำหนดราคาขายสินค้าสำหรับบัญชีผู้ค้าส่งที่เป็น Wholesale Level 3
        ซึ่งช่องราคาขายส่ง จะปรากฎเท่ากับระดับราคาส่วนลดที่คุณได้กำหนดเอาไว้ก่อนหน้าว่าจะให้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ มีระดับส่วนลดราคาสินค้ากี่ระดับ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณกำหนดไว้ว่าให้ในร้านค้าของคุณมีระดับส่วนลด 2 ระดับ ในหน้ารายการสินค้าก็จะปรากฎแค่ ราคาขายส่ง 1 และ ราคาขายส่ง 2 เท่านั้น
        5. เมื่อคุณกำหนดราคาสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "บันทึกสินค้า" ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกสินค้าเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเพิ่มราคาส่งให้กับสินค้า


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.