×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การจัดการข้อมูล

        ระบบร้านค้าของทาง TakraOnline มีส่วนการจัดการไฟล์ข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วเข้ามาในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยไฟล์ .CSV โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่รองรับ ดังนี้

- Import ข้อมูลลูกค้า

- Import ข้อมูลที่อยู่การจัดส่ง

- Import สินค้า

- Import ข้อมูลหมวดสินค้า

- Import ข้อมูลแผนกสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.