×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

ส่วนของการจัดการระบบร้านค้าออนไลน์

ส่วนของการจัดการระบบร้านค้าออนไลน์

        เมื่อคุณต้องการจัดการร้านค้าออนไลน์เพื่อปรับปรุงข้อมูลของร้านค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า หรือราคา คุณสามารถเข้าใช้งานด้วยการพิมพ์ URL ด้วยรูปแบบ “http://ชื่อร้านค้า.com/admin หรือ http://ชื่อร้านค้า.takraonline.com/admin บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ต้องการ

        คุณจะพบหน้าจอให้ทำการระบุตัวตน (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1) โดยให้คุณระบุ "ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน" เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"

รูปที่ 1 การลงชื่อเข้าใช้งานส่วนการจัดการร้านค้าออนไลน์


        จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)

รูปที่ 2 หน้าแรกของระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

 

- ล็อกอินด้วย Facebook คลิก

- ดูการแสดงผลหน้าร้าน คลิก

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.