×
การจัดการหมวดสินค้า

        ร้านค้าออนไลน์บน TakraOnline มีระบบการจัดหมวดสินค้ารองรับ เพื่อให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงตามหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ ทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาหรือเลือกชมสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น (อาจจะกล่าวได้ว่าหมวดสินค้า ก็คือเมนูของประเภทสินค้าที่จะไปปรากฏให้ลูกค้าได้เลือกเข้าชมในประเภทสินค้าที่ต้องการ)
        ในเบื้องต้นระบบเว็บไซต์ของทาง TakraOnline มีหมวดสินค้ารองรับไว้ให้คุณได้ใช้งานโดยใช้ชื่อว่า “หมวดตั้งต้น” เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มสินค้าที่ต้องการขายได้โดยไม่ต้องเพิ่มหมวดสินค้าเอง
โดยที่หน้าร้านค้าออนไลน์ พื้นที่ที่จะปรากฏหมวดสินค้าจะแสดงภายใต้เมนู “สินค้า” และปรากฏที่พื้นที่ด้านหน้าเว็บไซต์ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบร้านค้าออนไลน์) ดังตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 พื้นที่ที่ปรากฏหมวดสินค้า

        โดยการแสดงหมวดสินค้าคุณสามารถแสดงหมวดสินค้าเป็นลำดับขั้นได้ ซึ่งระบบร้านค้าของตะกร้าออนไลน์จัดให้คุณสามารถสร้างหมวดหมู่และจัดลำดับหมวดสินค้าได้ตามต้องการ โดยลักษณะการแสดงหมวดสินค้าที่เมนูสินค้า ดังตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 การแสดงหมวดสินค้าที่หน้าร้านค้าออนไลน์

        เมื่อคุณต้องการจัดการหมวดสินค้า ทางเราแนะนำให้คุณทำการร่างโครงสร้างหมวดสินค้าที่ต้องการไว้ก่อนที่จะลงมือเพิ่มเติมหมวดสินค้าภายในระบบร้านค้าออนไลน์ เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น

        โดยการจัดการหมวดสินค้าคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุ (ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “สินค้า” (1) เลือกเมนูย่อย “หมวดสินค้า” (2) ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 การเข้าสู่การจัดการหมวดสินค้า

        3. ระบบจะแสดงหน้ารายการหมวดสินค้า ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงหน้ารายการหมวดสินค้า

        โดยการจัดการหมวดสินค้าสามารถจัดการได้ดังนี้

                - การเพิ่มหมวดสินค้า

                - การลบหมวดสินค้า

                - การแก้ไขหมวดสินค้า

                - การจัดลำดับหมวดสินค้า ในแต่ละหัวข้อมีการดำเนินการดังนี้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.