×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

บทนำการจัดการหมวดสินค้า

บทนำการจัดการหมวดสินค้า

        ร้านค้าออนไลน์บน TakraOnline มีระบบการจัดหมวดสินค้ารองรับ เพื่อให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามหมวดสินค้าที่ต้องการ ทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาหรือเลือกชมสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น  (อาจจะกล่าวได้ว่าหมวดสินค้า ก็คือเมนูของประเภทสินค้าที่จะไปปรากฏให้ลูกค้าได้เลือกเข้าชมในประเภทสินค้าที่ต้องการ) 
        ในหน้าร้านค้าออนไลน์ พื้นที่ที่จะปรากฏหมวดสินค้าจะแสดงภายใต้เมนู “สินค้า” และปรากฏที่พื้นที่ด้านหน้าเว็บไซต์ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบร้านค้าออนไลน์) โดยการแสดงหมวดสินค้าคุณสามารถแสดงหมวดสินค้าเป็นลำดับขั้นได้ ซึ่งระบบร้านค้าของตะกร้าออนไลน์จัดให้คุณสามารถสร้างหมวดหมู่สินค้าได้ตามต้องการ โดยลักษณะการแสดงหมวดสินค้าที่เมนูสินค้า ดังตัวอย่าง รูปที่  1

 

รูปที่ 1 พื้นที่ที่ปรากฏหมวดสินค้า

 

        ซึ่งระบบของตะกร้าอออนไลน์ได้สร้าง "หมวดตั้งต้น" เป็นหมวดสินค้าเริ่มต้นให้กับเจ้าของร้าน ซึ่งเจ้าของร้านสามารถนำสินค้ามาจัดไว้ในหมวดตั้งต้นได้ หากคุณต้องการจัดการหมวดสินค้า ทางเราแนะนำให้คุณทำการร่างโครงสร้างหมวดสินค้าที่ต้องการไว้ก่อนที่จะลงมือเพิ่มเติมหมวดสินค้าภายในระบบร้านค้าออนไลน์
โดยการจัดการหมวดสินค้าคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุ (ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)
        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “สินค้า” เลือกเมนูย่อย “หมวดสินค้า” ดังตัวอย่าง รูปที่ 2

 

รูปที่ 2 การแสดงหมวดสินค้า

 

        3. ระบบจะแสดงหน้ารายการหมวดสินค้า ดังตัวอย่างรูปที่ 3
 

รูปที่ 3 การเข้าสู่การจัดการหมวดสินค้า

 

- การเพิ่มหมวดสินค้า

- การลบหมวดสินค้า

- การแก้ไขหมวดสินค้า

- การจัดลำดับหมวดสินค้า

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.