×
การจัดการแบนเนอร์เล็ก

        ในส่วนของหน้าร้านค้าออนไลน์ มีการแบ่งพื้นที่ให้เจ้าของร้านค้าสามารถใส่แบนเนอร์เล็กเพิ่มเติมได้ โดยพื้นที่ของแบนเนอร์เล็กจะแสดงอยู่ภายใต้แบนเนอร์สไลด์ หรือด้านขวามือต่อจากแบนเนอร์สไลด์จะขึ้นอยู่กับรูปแบบร้านค้าที่ใช้งาน และจำนวนแบนเนอร์เล็กสามารถใส่ได้ไม่เกิน 3 ภาพ ดังตัวอย่างในรูปที่ 1


รูปที่ 1 พื้นที่การแสดงโฆษณาที่หน้าร้านค้าออนไลน์


        โดยเจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถจัดการโฆษณาได้ดังนี้
        1. คลิกเลือกที่เมนู “ปรับแต่งร้านค้า” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “แบนเนอร์เล็ก” ดังแสดงในรูปที่ 2


รูปที่ 2 เมนูแบนเนอร์เล็ก


        2. คุณจะพบรายละเอียดของการกำหนดข้อมูลแบนเนอร์เล็ก ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การใช้งานส่วนการแสดงผล


        3. เบื้องต้นคุณต้องกำหนดการใช้งานแบนเนอร์เล็ก ที่ส่วน “แสดงแบนเนอร์เล็กที่หน้าร้านค้า” ในกรณีที่ต้องการใช้งานต้องคลิกที่สัญลักษณ์เปิดปิดการใช้งานเป็นสีฟ้า และในทางกลับกันในกรณีที่ไม่ต้องการแสดงผลแบนเนอร์เล็กที่ด้านหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้คลิกที่สัญลักษณ์เปิดปิดการใช้งานเป็นสีเทา
        4. ในกรณีที่เปิดการแสดงแบนเนอร์เล็ก คุณต้องกำหนดจำนวนของแบนเนอร์เล็กที่ต้องการใช้งานที่ “จำนวนของแบนเนอร์เล็ก” ซึ่งใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน 3 แบนเนอร์เล็ก
        5. ในการแสดงผลแบนเนอร์เล็ก คุณสามารถใส่เป็นรูปภาพ หรือคลิปวีดีโอจาก YouTube ได้ โดยการใช้งานคุณต้องการจัดการภาพแบนเนอร์เล็กลำดับใดให้คุณดูที่ตัวเลขด้านท้าย โดยการแสดงผลของแบนเนอร์เล็กจะเรียงจาก บนลงล่าง หรือ ซ้ายไปขวา ดังตัวอย่างรูปที่ 4


รูปที่ 4 ลำดับการแสดงภาพแบนเนอร์เล็ก


        ซึ่งการจะกำหนดเป็นการแสดงด้วยรูปภาพ หรือคลิปวีดีโอจาก Youtube สามารถทำได้ดังนี้
                5.1 กรณีต้องการใส่รูปภาพ
                1. เลือก “รูปภาพ” ที่รูปแบบของรูปแบนเนอร์เล็กที่ต้องการ
                2. จากนั้นทำการอัพโหลดรูปภาพ ที่ส่วนรูปแบนเนอร์เล็ก โดยขนาดของรูปภาพแบนเนอร์เล็กที่เหมาะสมคือ กรณีใช้รูปแบบร้านค้า Bright รูปขนาด 305x165 px. กรณีใช้รูปแบบร้านค้า TakraOnline รูปขนาด 323x200 px.
                3. ในกรณีที่ต้องการให้ภาพแบนเนอร์เล็กสามารถคลิกแล้วแสดงหน้สเว็บเพจที่ต้องการ สามารถทำได้โดยการใส่ลิงค์ที่แบนเนอร์เล็ก ให้ระบุ URL ที่ลิงค์ของแบนเนอร์เล็ก /Youtube
                4. จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ “บันทึก”
                5.2 กรณีต้องการใส่คลิปวีดีโอจาก YouTube
                1. เลือก “Youtube” ที่รูปแบบของรูปแบนเนอร์เล็กที่ต้องการ
                2. ใส่ลิงค์หน้าคลิปวีดีโอจาก Youtube ที่ต้องการ โดยระบุลิงค์ที่ลิงค์ของแบนเนอร์เล็ก/Youtube
                3. จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ “บันทึก”
        6. คุณสามารถตรวจสอบการปรากฏโฆษณาได้ที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ (ตัวอย่างรูปที่ 5)


รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงโฆษณาที่หน้าร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.