×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การจัดการโซเชียลมีเดีย (Social Media)

การจัดการโซเชียลมีเดีย (Social Media)

 ร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline เรามีพื้นที่ให้คุณเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์ของคุณเข้ากับ Social Media ยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google (Google Plus), Line, Twitter, Instagram หรือ Youtube เองก็ตาม
        ในกรณีที่คุณมีการนำ Social Media มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงร้านค้ากับ Social Media ได้ เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางติดต่อกับคุณเพิ่มเติมได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้   
1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เมนูย่อย "ตั้งค่าเบื้องต้น" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น

        2. จากนั้นคุณจะพบพื้นที่ “ข้อมูลบริษัท” ก่อนในตอนแรก ให้คุณเปลี่ยนมาคลิกที่แท็บ "โซเชียล มีเดีย" คุณจะพบพื้นที่ตั้งค่าโซเชียล มีเดีย ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2 แท็บโซเชียล มีเดีย

        3. ในพื้นที่นี้ คุณสามารถตั้งค่าโซเชียล มีเดีย ตามรูปแบบการใช้งานได้ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ
                -    ช่องทางการติดตามผ่านโซเชียล มีเดีย
                -    แชร์ผ่านโซเชียล มีเดีย
                -    ไลฟ์แชท ในแต่ละรูปแบบมีขั้นตอนการจัดการดังนี้
        1) การตั้งค่าช่องทางการติดตามผ่านโซเชียล มีเดีย 
        การตั้งค่าช่องทางการติดตามผ่านโซเชียล มีเดีย เป็นพื้นที่ที่เจ้าของร้านสามารถระบุโซเชียล มีเดีย ที่ต้องการให้ลูกค้าติดตามรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ (รูปที่ 3)

 

รูปที่ 3 การตั้งค่าช่องทางการติดตามผ่านโซเชียล มีเดีย

        โซเชียล มีเดียที่ระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์รองรับได้แก่ Facebook, Google Plus, Line, Twitter, Instagram และ Youtube หากร้านค้าของคุณมีโซเชียล มีเดียที่ต้องการแสดงให้ลูกค้าเห็นที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ให้คลิกที่สัญลักษณ์เปิดใช้งานโซเชียล มีเดียที่ต้องการ และทำการระบุชื่อที่ใช้ในโซเชียล มีเดียนั้นๆ เช่น มี facebook page ก็ให้ระบุ URL เพจของคุณ จากนั้นคลิก"บันทึก" เพื่อยืนยันการตั้งค่าเปิดใช้งาน
        และเมื่อคุณหรือลูกค้าเข้ามาที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ พื้นที่ด้านล่างสุดทางด้านขวามือ จะมีพื้นที่ "ติดตามผ่านสังคมออนไลน์" ทั้งคุณและลูกค้าจะพบกับสัญลักษณ์ของโซเชียล มีเดียที่คุณเปิดใช้งาน (รูปที่ 4)

 

รูปที่ 4 พื้นที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ในหน้าร้านค้าออนไลน์

        และยังมีอีกพื้นที่ด้านบนของเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงเพียง Facebook ,Line ,Instagram และ Twitter เท่านั้น (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 พื้นที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ด้านบนของหน้าเว็บไซต์

    หมายเหตุ โซเชียล มีเดีย Twitter, Instagram และ Youtube สงวนสิทธิ์การแสดงผลบนพื้นที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ในหน้าร้านค้าออนไลน์เฉพาะบนรูปแบบร้านค้า Modernize เท่านั้น
   
        2) แชร์ผ่านโซเชียล มีเดีย
        หากเจ้าของร้านต้องการให้ผู้ใช้งานหรือลูกค้า สามารถแชร์ข้อมูลสินค้า หรือบทความภายในร้านค้าของคุณ ไปยังพื้นบนโซเชียล มีเดียที่ลูกค้าใช้งาน ซึ่งทำให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณเป็นที่รู้จักผ่านหลายช่องทางมากขึ้น (รูปที่ 6)

 

รูปที่ 6 แชร์ผ่านโซเชียล มีเดีย

    โซเชียลมีเดียที่รองรับการแชร์ จะมีเพียง Facebook, Google Plus, LINE และ Twitter เท่านั้น เมื่อเปิดใช้งานจะมีปุ่มแชร์แสดงผลที่หน้าข้อมูลสินค้าและบทความ (Blog) (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 ปุ่มแชร์ผ่านโซเชียล มีเดีย


        3) ไลฟ์แชท
        ไลฟ์แชทเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ลูกค้าสะดวกต่อการติดต่อสอบถามในเรื่องต้องการทราบได้ทันทีที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องไปที่หน้าเพจ facebook เพื่อส่งข้อความ หรือ Line ไปถาม (รูปที่ 8)

 

รูปที่ 8 ไลฟ์แชท

        Zendesk Chat เป็นบริการกล่องสนทนาที่คุณสามารถติดตั้งภายในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายเพื่อใช้ในการติดต่อพูดคุยกับลูกค้า ซึ่งคุณสามารถสมัครใช้บริการ Zopim Chat โดยเข้าไปที่ www.zopim.com (มีแพคเกจแบบฟรีให้ทดลองใช้งาน) และเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อย ให้นำโค้ดที่ได้จาก Zopim มาใส่ในพื้นที่ Zendesk Chat Script แล้วคลิก "บันทึก" และเมื่อคุณหรือลูกค้ามาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ คุณจะพบว่ามีกล่องสนทนาของ Zendesk Chat ปรากฎอยู่ที่มุมล่างด้านขวามือ (รูปที่ 9)
 

รูปที่ 9 การแสดงผล Zendesk Chat ในหน้าร้านค้าออนไลน์


        Facebook Messenger ผู้ใช้งานหรือลูกค้าสามารถส่งข้อความมาที่เพจ facebook ของร้านค้าได้ โดยที่ไปต้องไปที่หน้าเพจ facebook หากเจ้าของร้านเปิดใช้งาน Facebook Messenger ที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์จะปรากฎไอคอน Messenger เพื่อให้ลูกคลิกเพื่อเริ่มสนทนาได้ (รูปที่ 10)
 

รูปที่ 10 Facebook Messsenger

        หมายเหตุ Facebook Messenger จะใช้งานได้ เจ้าของร้านต้องเปิดการใช้งาน Facebook Fanpage ที่ช่องทางการติดตามผ่านโซเชียล มีเดียด้านบนด้วย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.