×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การจัดลำดับการแสดงแบนเนอร์สไลด์

การจัดลำดับการแสดงแบนเนอร์สไลด์
        ในการเพิ่มแบนเนอร์สไลด์ ลำดับในการแสดงภาพแบนเนอร์สไลด์จะเริ่มจากภาพแบนเนอร์ที่มีการเพิ่มใหม่เป็นภาพแบนเนอร์แรกเสมอ และลำดับถัดไปจะเป็นภาพแบนเนอร์สไลด์ที่เก่ากว่า 

        แต่ในกรณีที่คุณต้องการจัดลำดับการแสดงแบนเนอร์สไลด์ใหม่คุณสามารถทำได้ โดยคลิกที่ “จัดเรียง” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูการจัดเรียงแบนเนอร์สไลด์

        จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อแบนเนอร์สไลด์ทุกชื่อที่มีการเปิดใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถเลือกจัดอันดับการแสดงได้ตามต้องการ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)

รูปที่ 2 พื้นที่การจัดเรียงแบนเนอร์

        - จัดลำดับตามชื่อ : ในกรณีที่คุณต้องการแสดงภาพแบนเนอร์สไลต์ด้วยชื่อแบนเนอร์ ให้คุณคลิกที่ "จัดเรียงตามชื่อ" (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3) โดยคุณสามารถคลิก "บันทึก" ด้านล่าง เพื่อบันทึกการตั้งค่า หรือถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดลำดับ ให้คุณคลิก "ยกเลิก"

รูปที่ 3 คลิก "จัดเรียงตามชื่อ" เพื่อเรียงภาพแบนเนอร์ตามชื่อ

        -  จัดเรียงตาม ID : ในกรณีที่คุณเลือก "จัดลำดับตาม ID" แบนเนอร์สไลด์ในหน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณจะถูกเรียงลำดับตาม ID ( ID คือตัวเลขที่ปรากฎอยู่ด้านหน้าชื่อแบนเนอร์สไลด์ เป็นค่ามาตรฐานของระบบ ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ) (ดังตัวอย่าง รูปที่ 4)  ถ้าในกรณีที่คุณต้องการให้หน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ นำเสนอการแสดงแบนเนอร์สไลด์โดยเรียงลำดับตามนี้ คุณสามารถคลิก "บันทึก" ด้านล่างเพื่อบันทึกการตั้งค่าได้เลย หรือถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดลำดับ ให้คุณคลิก "ยกเลิก"

รูปที่ 4 การแสดงผลแบนเนอร์สไลด์เมื่อเรียงตาม ID

        - จัดเรียงตามความต้องการ : ในกรณีที่คุณ ไม่ ต้องการจัดเรียงแบนเนอร์สไลด์ในหน้าร้านค้าออนไลน์ตามชื่อ หรือ ID คุณสามารถเรียงลำดับแบนเนอร์สไลด์ด้วยตัวเองได้ โดยการคลิกค้างไว้ที่ชื่อแบนเนอร์สไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง จากนั้นให้คุณลากแบนเนอร์สไลด์มาไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการ จากนั้นปล่อยเม้าส์ คุณจะพบว่าการแสดงสินค้าถูกวางไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้ว และเมื่อคุณจัดวางกล่องสินค้าตามตำแหน่งที่ต้องการได้แล้ว ให้คุณคลิก "บันทึก" ด้านล่างเพื่อบันทึกการตั้งค่า หรือถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดลำดับ ให้คุณคลิก "ยกเลิก"

        4. ในกรณีที่คุณคลิก “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการจัดลำดับเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการจัดแบนเนอร์สไลด์ในหน้าร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.