×
การจัดลำดับหมวดสินค้า

        ซึ่งการปรากฏหมวดสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถจัดลำดับการนำเสนอได้ด้วยตนเอง โดยขั้นตอนการจัดลำดับการแสดงหมวดสินค้าสามารถทำได้โดย
        1. ให้คุณไปที่หน้ารายการหมวดสินค้า จากนั้นคลิกที่ “จัดเรียง” ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 ปุ่มการจัดเรียงสินค้า        2. ระบบจะแสดงพื้นที่ "จัดเรียงหมวดสินค้า" โดยการเรียงหมวดสินค้าจะปรากฎชื่อหมวดสินค้าในระดับหมวดสินค้าหลัก (Root) ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 พื้นที่จัดเรียงหมวดสินค้า        3. ในการเรียงลำดับการแสดงหมวดสินค้ามี 3 ทางเลือก ดังนี้
               
จัดลำดับตามชื่อ : ระบบจะทำการจัดเรียงหมวดสินค้าตามอักษรแรกของชื่อหมวดสินค้า
               
จัดลำดับตาม ID : ระบบจะทำการจัดเรียงหมวดสินค้าตามเลข ID ของหมวดสินค้า
               
จัดลำดับด้วยตนเอง : คุณสามารถจัดลำดับหมวดหมู่สินค้าได้ตนเอง โดยการคลิกเม้าส์ซ้ายค้างไว้ที่ชื่อหมวดสินค้า และลากมายังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นปล่อยมือจากการคลิกเม้าส์
        4. เมื่อจัดลำดับหมวดสินค้าที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก 
“บันทึก” เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจัดลำดับให้คลิกที่ “ยกเลิก”
        5. ในกรณีที่ต้องการจัดลำดับหมวดสินค้าย่อย คุณสามารถเลือกหมวดสินค้าหลักที่จัดเก็บหมวดสินค้าย่อย โดยเลือกที่รายการ หมวดหมู่หลัก ดังตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 การจัดเรียงหมวดสินค้า


        6. จากนั้นคุณจะพบรายการหมวดหมู่ย่อยให้คุณสามารถจัดเรียงได้ โดยขั้นตอนการจัดการคุณสามารถทำซ้ำในข้อ 3-4

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.