×
การจัดเรียงเมนู

        โดยปรกติเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ จะมีการจัดวางเมนูที่สำคัญไว้ที่หน้าร้านค้าออนไลน์เป็นที่เรียบร้อย แต่ระบบร้านค้าออนไลน์จากทางตะกร้าออนไลน์ คุณสามารถจัดเรียงลำดับการนำเสนอเมนูได้ด้วยตนเอง 

        ในการจัดเรียงเมนูเริ่มจาก คลิกเลือกที่เมนู “จัดการเมนู” และคลิกเลือกเมนูย่อย “จัดเรียงเมนู” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)


รูปที่ 1 การใช้งานเมนูจัดเรียงเมนู


        ภายหลังการคลิกที่จัดเรียงเมนู คุณจะพบพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเรียงเมนูที่ต้องการ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)  โดยระบบจะแสดงรายการเมนูทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์


รูปที่ 2 การแสดงหน้าจัดเรียงเมนู


        ในการจัดเรียงลำดับการแสดงเมนูที่ต้องการให้ไปปรากฏที่หน้าร้านค้าออนไลน์มีด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้

        จัดลำดับตามชื่อ : ระบบจะทำการจัดเรียงเมนูตามอักษรแรกของชื่อเมนู

        จัดลำดับตาม ID : ระบบจะทำการจัดเรียงเมนูตามเลข ID ของเมนู

        จัดลำดับด้วยตนเอง : คุณสามารถจัดลำดับเมนูได้ตนเอง โดยการคลิกเม้าส์ซ้ายค้างไว้ที่ชื่อเมนูและลากมายังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นปล่อยมือจากการคลิกเม้าส์

        เมื่อจัดลำดับเมนูที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจัดลำดับให้คลิกที่ “ยกเลิก”

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.