×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การจัดเรียงแบรนด์สินค้า

การจัดเรียงแบรนด์สินค้า

        การปรากฏของแบรนด์สินค้าในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถจัดเรียงแบรนด์สินค้าได้ด้วยตนเอง โดยขั้นตอนการจัดเรียงแบรนด์สินค้าสามารถทำได้โดย
        1. ให้คุณไปที่หน้ารายการแบรนด์ จากนั้นคลิกที่ “จัดเรียง” (รูปที่ 17)


รูปที่ 17 จัดเรียงแบรนด์


        2. ภายหลังการคลิกที่จัดเรียงแบรนด์ คุณจะพบพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเรียงแบรนด์สินค้าที่ต้องการ (รูปที่ 18)  โดยระบบจะแสดงรายการแบรนด์สินค้าทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

รูปที่ 18 แสดงพื้นที่ "จัดเรียงแบรนด์สินค้า"


        โดยการจัดเรียงลำดับแบรนด์สินค้าที่ต้องการในร้านค้าออนไลน์มีด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้
                จัดลำดับตามชื่อ : ระบบจะทำการจัดเรียงแบรนด์สินค้าตามอักษรแรกของชื่อแบรนด์สินค้า
                จัดลำดับตาม ID : ระบบจะทำการจัดเรียงแบรนด์สินค้าตามเลข ID ของแบรนด์สินค้า
                จัดลำดับด้วยตนเอง : คุณสามารถจัดลำดับแบรนด์สินค้าได้ตนเอง โดยการคลิกเม้าส์ซ้ายค้างไว้ที่ชื่อแบรนด์สินค้า และลากมายังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นปล่อยมือจากการคลิกเม้าส์ (รูปที่ 19)


รูปที่ 19 จัดลำดับแผนกสินค้าด้วยตนเอง


        เมื่อจัดลำดับแบรนด์สินค้าที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจัดลำดับให้คลิกที่ “ยกเลิก”


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.