×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การจัดเรียงแผนกสินค้า

การจัดเรียงแผนกสินค้า

        การปรากฏของแผนกสินค้าในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถจัดเรียงแผนกสินค้าได้ด้วยตนเอง โดยขั้นตอนการจัดเรียงแผนกสินค้าสามารถทำได้โดย
        1. ให้คุณไปที่หน้ารายการแผนกสินค้า จากนั้นคลิกที่ “จัดเรียง” ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 จัดเรียงแผนกสินค้า
   

        2. ระบบจะแสดงพื้นที่ "จัดเรียงแผนกสินค้า" โดยการเรียงแผนกสินค้าจะปรากฎชื่อแผนกสินค้าในระดับแผนกสินค้าหลัก (Root) ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 แสดงพื้นที่ "จัดเรียงแผนกสินค้า"


โดยการจัดเรียงลำดับแผนกสินค้าที่ต้องการในร้านค้าออนไลน์มีด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้   
        จัดลำดับตามชื่อ : ระบบจะทำการจัดเรียงแผนกสินค้าตามอักษรแรกของชื่อแผนกสินค้า
        จัดลำดับตาม ID : ระบบจะทำการจัดเรียงแผนกสินค้าตามเลข ID ของแผนกสินค้า
        จัดลำดับด้วยตนเอง : คุณสามารถจัดลำดับแผนกสินค้าได้ตนเอง โดยการคลิกเม้าส์ซ้ายค้างไว้ที่ชื่อแผนกสินค้า และลากมายังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นปล่อยมือจากการคลิกเม้าส์ ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3 จัดลำดับแผนกสินค้าด้วยตนเอง
   

        เมื่อจัดลำดับแผนกสินค้าที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจัดลำดับให้คลิกที่ “ยกเลิก”

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.