×
การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า
        ในกรณีที่ลูกค้าได้รับหมายเลขพัสดุจากทางร้านค้าแล้ว ลูกค้าสามารถนำหมายเลขพัสดุมาตรวจสอบสถานะการจัดส่งกับทางไปรษณีย์ไทยได้ที่หน้าร้านค้าออนไลน์ได้โดยตรง

        ให้ลูกค้าเลื่อนหน้าจอมาที่ด้านล่างสุด และดูที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ จะพบเมนู "สถานะการจัดส่ง" ให้คลิกที่สถานะการจัดส่ง ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 เมนูสถานะการจัดส่ง        ระบบจะแสดงหน้าสถานะการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย จากนั้นให้ลูกค้านำเลขพัสดุจำนวน 13 หลักที่ได้ ระบุลงในช่อง "ป้อนบาร์โค้ด ตรงนี้" และคลิกที่ "ยอมรับ" ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 การป้อนหมายเลขพัสดุ        ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะหมายเลขพัสดุที่ได้รับ และแสดงผลสถานะพัสดุ ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 การแสดงผลการตรวจสอบสถานะพัสดุ        กรณีที่ลูกค้าใส่หมายเลขพัสดุไม่ถูกต้อง จะพบว่ามีเครื่องหมายกากบาทสีแดงปรากฏดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 กรณีลูกค้าใส่หมายเลขพัสดุไม่ถูกต้อง        และในกรณีที่ใส่หมายเลขไม่ถูกต้อง และ "เลื่อนล็อคเพื่อค้นหา" ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการใส่หมายเลขไม่ถูกต้อง และช่องทางการติดต่อไปรษณีย์ไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูล ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 5


รูปที่ 5 ข้อความแจ้งเตือนถึงการใส่หมายเลขไม่ถูกต้อง        หมายเหตุ : ระบบตรวจสอบสามารถใช้ได้กับการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS), โลจิสโพสต์ในประเทศ, โลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ, ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ, พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ, ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ และไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ เท่านั้น

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.