×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

        ในกรณีที่ลูกค้าได้รับหมายเลขพัสดุจากทางร้านค้าแล้ว ลูกค้าสามารถนำหมายเลขพัสดุมาตรวจสอบสถานะการจัดส่งกับทางไปรษณีย์ไทยได้ที่หน้าร้านค้าออนไลน์ได้โดยตรง

ให้ลูกค้าเลื่อนหน้าจอมาที่ด้านล่างสุด และดูที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ จะพบเมนู “สถานะการจัดส่ง” ให้คลิกที่สถานะการจัดส่ง ดังตัวอย่างรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 เมนูสถานะการจัดส่ง

        เมื่อคลิกที่ “สถานะการจัดส่ง” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงลิงค์สำหรับตรวจสอบสถานะการจัดส่ง (ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย) ให้ลูกค้าคลิกที่ลิงค์ “คลิกที่นี่” หรือรูปโลโก้ไปรษณีย์ไทย (รูปที่ 2)

 

รูปที่ 2 ลิงค์ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง


        ระบบจะแสดงหน้าสถานะการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย จากนั้นให้ลูกค้านำเลขพัสดุจำนวน 13 หลักที่ได้ ระบุลงในช่อง "ป้อนบาร์โค้ด ตรงนี้" และคลิกที่ “ยอมรับ” ดังตัวอย่างรูปที่ 3

 

 

รูปที่ 3 การป้อนหมายเลขพัสดุ

        ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะหมายเลขพัสดุที่ได้รับ และแสดงผลสถานะพัสดุ ดังตัวอย่างรูปที่ 4

 

 

รูปที่ 4 การแสดงผลการตรวจสอบสถานะพัสดุ

        กรณีที่ลูกค้าใส่หมายเลขพัสดุไม่ถูกต้อง จะพบว่ามีเครื่องหมายกากบาทสีแดงปรากฏดังตัวอย่างรูปที่ 5

 

 

รูปที่ 5 กรณีลูกค้าใส่หมายเลขพัสดุไม่ถูกต้อง

           และในกรณีที่ใส่หมายเลขไม่ถูกต้อง และ "เลื่อนล็อคเพื่อค้นหา" ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการใส่หมายเลขไม่ถูกต้อง และช่องทางการติดต่อไปรษณีย์ไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูล ดังตัวอย่างรูปที่ 6

 

 

รูปที่ 6 ข้อความแจ้งเตือนถึงการใส่หมายเลขไม่ถูกต้อง

***หมายเหตุ : ระบบตรวจสอบสามารถใช้ได้กับการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS), โลจิสโพสต์ในประเทศ, โลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ, ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ, พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ, ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ และไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศเท่านั้น


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.