×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การตั้งค่าการชำระเงินแบบไม่ระบุตัวตน

การตั้งค่าการชำระเงินแบบไม่ระบุตัวตน

        ระบบร้านค้าออนไลน์จากทางตะกร้าออนไลน์ได้มีการกำหนดให้ลูกค้าต้องมีการสมัครสมาชิก (ลงทะเบียน) กับทางร้านค้าออนไลน์จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ แต่ถ้าคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าโดยที่ไม่ต้องสมัครสมาชิกสามารถทำได้ ซึ่งข้อมูลการซื้อขายจากลูกค้าที่ไม่ทำการสมัครสมาชิกจะไม่มีการเก็บค่าสถิติใดๆ ทั้งสิ้น โดยขั้นตอนการกำหนดค่ามีดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าร้านค้า” (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ตั้งค่าร้านค้า


        3. ระบบจะแสดงผลอยู่ในแท็ป "ร้านค้า" (รูปที่2) ให้คุณเลื่อนลงมาด้านล่างจนเจอในส่วน "การชำระเงินแบบไม่ระบุตัวตน" ให้เลือกเป็น "เปิด" (รูปที่ 3)


รูปที่ 2 แท็ปร้านค้า


รูปที่ 3 การชำระเงินแบบไม่ระบุตัวตน


        4. จากนั้นให้คุณคลิก "บันทึก" โดยระบบจะแสดงผลข้อความ "บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว" (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 แสดงผลการบันทึกการตั้งค่า

        5. หากลูกค้าทำการสั่งซ้อสินค้า และคลิกเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าจะพบหน้าดำเนินการสั่งซื้อดังรูปที่ 5 ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกเมื่อคลิกเลือก “สั่งซื้อสินค้าโดยไม่สมัครสามาชิก”


รูปที่ 5 สั่งซื้อสินค้าโดยไม่สมัครสมาชิก

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.