×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การตั้งค่าการแสดงปุ่มโทรและ Line บนอุปกรณ์มือถือ

การตั้งค่าการแสดงปุ่มโทรและ Line บนอุปกรณ์มือถือ

        โดยปรกติแล้วในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นั้น จะมีปุ่มแสดงการโทร และ Line เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ร้านค้าผ่านอุปกรณ์มือถือ ซึ่งสร้างความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าของร้านค้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

        ขั้นตอนการตั้งค่า

        1. เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ให้เรียบร้อย และไปที่เมนู "ปรับแต่งร้านค้า" และเลือกเมนูย่อย "ปรับแต่งดีไซน์" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ตั้งค่าร้านค้า


2. ระบบจะแสดงพื้นที่ในส่วนของการปรับแต่งดีไซน์ (รูปที่ 2) ให้เจ้าของร้านเลือกเมนู "เลย์เอาท์" โดยจะมีพื้นที่ให้สามารถเปิดการใช้งานการแสดงปุ่มโทรและ Line สำหรับหน้าจอมือถือ หากต้องการใช้งานให้คลิกที่สัญลักษณ์เปิดใช้งาน 


รูปที่ 2 แท็บเลย์เอ้าท์


        3. จากนั้นให้ทำการเลื่อนหน้าจอการจัดการร้านค้ามาด้านล่างสุด และทำการกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อให้ระบบจำค่าการเปลี่ยนแปลงที่เจ้าของร้านค้าได้ตั้งค้าไว้ (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 บันทึกการตั้งค่า


4. หากมีลูกค้าเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าจะพบหน้าเว็บไซต์ที่มีปุ่มโทรและ Line บนอุปกรณ์มือถือ ดังรูปภาพตัวอย่างที่ 4


รูปที่ 4 การแสดงผลปุ่มโทรและ Line บนอุปกรณ์มือถือในร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.