×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การตั้งค่าที่ระบบจัดการร้านค้าของ Takra Online

การตั้งค่าที่ระบบจัดการร้านค้าของ Takra Online

การตั้งค่าที่ระบบจัดการร้านค้าของ Takra Online
การตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน GB Prime Pay สามารถทำได้ดังนี้
1.ไปที่ระบบจัดการร้านค้าที่เมนู ตั้งค่าระบบ เมนูย่อย ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน


2.ไปที่ GB Prime Pay แล้วกดที่ปุ่ม แก้ไข

3.เลือก เปิดการใช้งาน

4.กรอกข้อมูล Merchant ID, Secret Key, Public Key, Customer Key ที่ได้รับจากทาง GB Prime Pay และเลือกเปิดระบบการชำระเงินที่ต้องการ


5.หากเลือกเปิดระบบผ่อนชำระ จะมีการตั้งค่า ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการผ่อนชำระ โดยหากยอดรวมการชำระเงินไม่ถึงยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ จะไม่สามารถเลือกผ่อนชำระได้ (ธนาคารกำหนดการผ่อนชำระขั้นต่ำที่ยอดรวม 3,000 บาทขึ้นไป)


6.ที่ช่อง เลือกธนาคารผู้ออกบัตร จะเป็นการเพิ่มธนาคารของบัตรเครดิตที่รองรับการผ่อนชำระ สามารถกำหนดจำนวนเดือนการผ่อนชำระที่รองรับ โดยแต่ละธนาคารจะรองรับจำนวนเดือนการผ่อนชำระไม่เท่ากัน (หากยอดชำระต่อเดือนต่ำกว่าเดือนละ500บาท จะไม่สามารถเลือกผ่อนชำระได้)


7.เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดที่ปุ่ม บันทึกช่องทางชำระเงิน

ตัวอย่างเมื่อใช้งาน
- หากราคาสินค้าไม่ถึงยอดรวมขั้นต่ำ จะไม่สามารถเลือกผ่อนชำระได้ และขึ้นคำเตือนบอกจำนวนขั้นต่ำที่ได้ตั้งค่าไว้


- หากราคาสินค้าขั้นต่ำถึงกำหนด จะสามารถเลือกผ่อนชำระได้


- ตัวอย่างเมื่อชำระเงินผ่าน คิวอาร์เงินสด

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.