×
หน้าหลัก>การตลาดขั้นสูง>การตั้งค่า Facebook Catalog>การตั้งค่าบัญชีธุรกิจ Facebook เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลสินค้าบน Facebook Catalog
การตั้งค่าบัญชีธุรกิจ Facebook เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลสินค้าบน Facebook Catalog

          หลังจากที่คุณได้สร้างแท็บร้านค้าใน Facebook Page เรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องทำการเชื่อมต่อให้ร้านค้าบน Facebook Page สามารถดึงข้อมูลสินค้าจากเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้ ซึ่งต้องเข้าไปตั้งค่าที่บัญชีธุรกิจ Facebook (Facebook Business) โดยทำตามชั้นตอนดังนี้
          1. ให้คุณเข้าไปยังหน้าบัญชีธุรกิจ Facebook (https://business.facebook.com/settings/pages?business_id) > เพิ่มเพจที่คุณสร้างแท็บร้านค้าไว้แล้ว (ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีธุรกิจ Facebook ต้องทำการสร้างก่อน)

 

          2.จากนั้นคลิกไปที่ “การตั้งค่าธุรกิจ” > แค็ตตาล็อก

 

 

          3.เลือกเพจที่สร้างแท็บร้านค้า เพื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์

 

          4.คลิก “การตั้งค่า” > บัญชีผู้ใช้ตัวจัดการธุรกิจ > เชื่อมต่อ

 

          5.การนั้นคลิกไปที่ “สินค้า” > เพิ่มสินค้าลงในแค็ตตาล็อกของคุณ

 

          6. เลือก Use Data Feeds > Set a Schedule > Add a Data Feeds URL (Link ของร้านค้าที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูล)

 

          ขั้นตอนการนำ Link มาใส่ในช่อง Add a Data Feeds URL เข้าไปที่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ > การตลาด > Facebook > Facebook Catalog > กด “คัดลอก” Link-Code

 

          7.จากนั้นทำการตั้งเวลาว่าจะให้ระบบทำการอัพเดตข้อมูล เพื่อให้สินค้าที่อยู่ในเว็บไซต์ไปแสดงในแท็บ “ร้านค้า” ใน Facebook Page ในเวลาใด > เริ่มอัพโหลด

 

          8. ระบบจะทำการ Syn ข้อมูลขึ้นไปแสดงยังแท็บร้านค้า โดย Facebook จะทำการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการแสดงผลภายใน 48 ชั่วโมง

 

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.