×
การตั้งค่าระบบสะสมคะแนน

        ในขั้นตอนการตั้งค่าระบบสะสมคะแนน จะเป็นการกำหนดเงื่อนไขการสะสมคะแนน ที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง และเงื่อนไขในการนำคะแนนสะสมมาใช้งาน ซึ่งขั้นตอนการจัดการมีดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าร้านค้า” ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าร้านค้า


       

        3. คุณจะพบส่วนของการตั้งค่าร้านค้า จากนั้นให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “ระบบคะแนนสะสม” ดังตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 แท็บการจัดการระบบสะสมคะแนน        4. จากนั้นคุณจะพบส่วนของระบบคะแนนสะสม (รูปที่ 3) ซึ่งคุณสามารถเลือก เปิด-ปิด ใช้งานระบบคะแนนสะสมได้

รูปที่ 3 พื้นที่การจัดการระบบคะแนนสะสม          a. กรณีที่คุณเลือก “ปิด” : หมายถึงคุณไม่ต้องการใช้งานระบบคะแนนสะสมที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ระบบก็จะทำการปิดใช้งานระบบคะแนนสะสม

          b. กรณีที่คุณเลือก “เปิด” : หมายถึงคุณต้องการให้มีการสะสมคะแนนเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ เมื่อเลือกเปิดใช้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้กำหนดคะแนนที่ได้รับตามราคาสินค้า และ มูลค่าของคะแนน ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 พื้นที่การกำหนดข้อมูลเมื่ออเปิดการใช้งานระบบคะแนนสะสมซึ่งข้อมูลที่ต้องกำหนดมีดังนี้
        คะแนนที่ได้รับตามราคาสินค้า : ให้คุณกำหนดว่าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในร้านของคุณ ยอดราคาสินค้าครบกี่บาทจะได้คะแนนสะสมกี่คะแนน เช่น หากคุณกำหนดไว้ 0.1 เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า 690 บาทเท่ากับลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม (690 × 0.1) = 69 คะแนน ซึ่ง 0.1 นั้นมาจากการที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องการกำหนดว่า หากลูกซื้อสินค้าครบ 10 บาท จะได้คะแนนสะสม 1 คะแนน (วิธีคำนวน คือ คะแนนสะสม ÷ ราคาสินค้า) เพราะฉะนั้นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ สามารถคิดอัตราของคะแนนที่ได้รับตามราคาสินค้าได้ตามต้องการ
        มูลค่าของคะแนน : เจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องการให้คะแนนสะสมสามารถใช้แทนเงินสดได้กี่บาท เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำมาใช้ในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป เช่น คุณกำหนดมูลค่าของคะแนน ไว้ที่ 1 หากลูกค้ามีคะแนนสะสมอยู่ 69 คะแนน แปลว่าลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสม ดังกล่าว มาใช้เป็นส่วนลดได้ 69 บาท ซึ่งเจ้าของร้านค้าออนไลน์ สามารถคิดอัตรามูลค่าของคะแนนได้ตามต้องการ (วิธีคำนวน คือ มูลค่าของส่วนลด ÷ คะแนนสะสม เช่น คะแนนสะสมที่เจ้าของร้านกำหนดไว้ 5 คะแนน จะเท่ากับมูลค่าของส่วนลด 2 บาท ดังนั้นมูลค่าของคะแนนที่เจ้าของร้านต้องกำหนดคือ 5÷2 = 2.5  )
       

        5. เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการตั้งค่า ภายหลังการบันทึกการตั้งค่า คุณจะพบข้อความที่ระบบแจ้งผลการบันทึกการตั้งค่า ดังตัวอย่างรูปที่ 5
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลระบบคะแนนสะสม        จากนี้ระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณ จะเริ่มทำการสะสมคะแนนให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณ แต่ไม่มีการคิดย้อนหลังให้กับออเดอร์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการเปิดใช้ระบบสะสมคะแนน


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.