×
การตั้งค่าวันหมดอายุให้ลิงก์ดาวน์โหลดสินค้า

        สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดสินค้า เจ้าของร้านค้าสามารถกำหนดระยะเวลาในการดาวน์โหลดสินค้า รวมถึงจำนวนครั้งในการดาวน์โหลดสินค้าได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ แล้วไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เมนูย่อย "ตั้งค่าสินค้า" (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การใช้งานเมนูตั้งค่าทั่วไป


        2. จากนั้นให้คุณคลิกที่แท็บ "การแสดงผลและตั้งค่า"


รูปที่ 2 การตั้งค่าที่แท็บการแสดงผลและตั้งค่า


        3. เมื่ออยู่ที่แท็บ “การแสดงผลและตั้งค่า” ให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง จนพบพื้นที่ “ตั้งค่าดาวน์โหลดลิงก์” (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 พื้นที่การตั้งค่าดาวน์โหลดลิงค์


โดยข้อมูลที่คุณต้องระบุมีดังนี้
        - ลิงก์หมดอายุ (วัน) : คุณสามารถกำหนดจำนวนวันหมดอายุให้กับลิงก์ดาวน์โหลดสินค้าได้ (เริ่มนับตั้งแต่วันที่เจ้าของร้านค้าส่งลิงก์ให้กับลูกค้า)
        - จำนวนดาวน์โหลด : คุณสามารถกำหนดได้ว่า คุณต้องการจำกัดจำนวนครั้งในการดาวน์โหลดสินค้าของคุณหรือไม่ โดยมีตัวเลือก จำกัด / ไม่จำกัด ในกรณีถ้าคุณเลือก “จำกัด” ระบบจะให้คุณกำหนดต่อว่า คุณจะอนุญาตให้ลูกค้าดาวน์โหลดสินค้าได้ทั้งหมดกี่ครั้ง ที่พื้นที่ “จำนวนดาวน์โหลด”


รูปที่ 4 ตัวอย่างการจำกัดจำนวนครั้งสำหรับดาวน์โหลดสินค้าดิจิทัล


        4. เมื่อคุณกำหนดรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุดแล้วคลิก"บันทึก" ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการกำหนดจำนวนวันหมดอายุให้กับลิงก์ดาวน์โหลดสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.