×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การตั้งค่าเปิดใช้งานการประมาณค่าจัดส่ง

การตั้งค่าเปิดใช้งานการประมาณค่าจัดส่ง

        การซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ ปรกติแล้วลูกค้าจะเห็นค่าจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้ทำการคลิกซื้อสินค้าผ่านระลลร้านค้าออนไลน์ ซึ่งลูกค้าหลายๆท่านอาจกังวลว่าค่าจัดส่งสินค้าจะสูงเกิน หรืออยากทราบราคาค่าจัดส่งก่อนคลิกสั่งซื้อ โดยระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ เจ้าของร้านสามารถตั้งค่าเปิดใช้งาน "การประมาณค่าจัดส่ง" ได้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าจัดส่งสินค้าได้ก่อนคลิกสั่งซื้อและชำระเงิน ซึ่งการตั้งค่าเปิดใช้งานการประมาณค่าจัดส่งสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. เมื่อเจ้าของร้านเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" และเลือกเมนูย่อย "ตั้งค่าร้านค้า" (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ตั้งค่าร้านค้า

       
        2. จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่ของการตั้งค่าร้านค้า ซึ่งจะอยู่ที่แท็บ "ร้านค้า" (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แท็บร้านค้า


        3. ให้เจ้าของร้านเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างจนพบการตั้งค่าในหัวข้อ "การจัดส่ง" จะมีฟังก์ชัน "การประมาณค่าจัดส่ง" ให้เจ้าของร้านคลิกสัญลักษณ์เปิดใช้งาน (รูปที่ 3)
 

รูปที่ 3 เปิดใช้งานการประมาณค่าจัดส่ง

        4. จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึก" เพื่อยืนยันการตั้งค่า หากบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 4)
 

รูปที่ 4 บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.