×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การตั้งค่าแพลตฟอร์ม Messenger ใน Facebook Page (v3.1.0)

การตั้งค่าแพลตฟอร์ม Messenger ใน Facebook Page (v3.1.0)

       การใช้งาน Social Media ในส่วนของ Live Chat นั้น ตะกร้าออนไลน์ให้เข้าของร้านสามารถใช้งานได้ทั้ง Zendesk Chat และ Facebook Messenger เพื่อให้ให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าของร้านได้ผ่านหน้าเว็ปไซต์ แต่สำหรับ Facebook Messenger จะมีรูปแบบการใช้งาน 2 แบบให้เลือกคือ สนทนาผ่านแอป Messenger และ สนทนาบนหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ซึ่งการใช้งานแบบที่ 2 นั้น เจ้าของเว็บจะต้องเข้าไปตั้งค่าการแพลตฟอร์ม Messenger ภายในเพจก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ซึ่งขั้นตอนการตั้งค่าทำได้ดังนี้
       1.ให้เจ้าของร้าน(แอดมินเพจ)ไปยังหน้า Facebook page > ตั้งค่า > แพลตฟอร์ม Messenger (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การตั้งค่าเพจ

       2.จากนั้นเชื่อมโยงแอพเข้ากับเพจของคุณ โดยการนำ ID ของแอพ (App ID) มาระบุ (รูปที่ 2)  ซึ่งเจ้าของร้านต้องสมัครเป็นผู้พัฒนากับทาง Facebook ก่อนดัง(รูปที่ 3) (สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่ โดยทำตามขั้นตอนข้อที่1-7)

รูปที่ 2 เชื่อมโยงแอพเข้ากับเพจ

รูปที่ 3 แสดง ID ของแอพ

       3. ขั้นตอนสุดท้ายให้เจ้าของร้านระบุชื่อโดเมนของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์และบันทึก (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ระบุชื่อโดเมน

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.