×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การตั้งค่าและการใช้งาน GB Prime Pay เบื้องต้น

การตั้งค่าและการใช้งาน GB Prime Pay เบื้องต้น

ช่องทางการชำระเงินผ่านระบบของ GB Prime Pay สามารถรองรับการชำระเงินได้หลายรูปแบบ ได้แก่


1.การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
2.การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตโดยธนาคารที่รองรับ โดยมีธนาคารที่รองรับดังนี้ธนาคารกสิกรไทย
   - ธนาคารธนชาต
   - ธนาคารกรุงเทพ
   - ธนาคารไทยพาณิชย์
   - ธนาคารกรุงไทย
3.การชำระเงินผ่าน QR เงินสด

   รองรับการชำระเงินผ่านระบบ PromptPay รองรับการชำระเงิน จากแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของทุกธนาคารในประเทศไทย
4.การชำระเงินผ่าน QR เครดิต
   รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต VISA โดยลูกค้าใช้ Mobile Application ของธนาคาร ที่ทำการผูกบัตรเครดิตไว้สแกนชำระเงินได้ทันที ไม่ต้องกรอกเลขบัตรเครดิต สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 

เงื่อนไขการใช้งาน GB Prime Pay
1.Account ของ GB Prime Pay โดยทำการสมัครที่เว็บไซต์
https://www.gbprimepay.com/ โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชน, หน้าBook Bank, และเว็บไซต์ที่ต้องการขอเปิดใช้การชำระเงินผ่านระบบ GB Prime Pay (แนะนำให้ตั้งค่าและลงสินค้าให้เรียบร้อย) โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลการสมัครและเว็บไซต์ โดยใช้เวลาประมาณไม่เกิน 7 วันทำการ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ gb prime pay ข้างต้น)
2.เมื่อได้ Account แล้ว ให้แจ้งกับทาง GB Prime Pay เพื่อขอให้เปิดการใช้งาน การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต, การชำระเงินผ่าน QRเงินสด, การผ่อนชำระผ่าน QRเครดิต (หากต้องการเปิดใช้งาน) โดยขอค่า Secret Key, Public Key มาด้วย (สำหรับค่า Merchant ID, Customer Key(ในเว็บ GB Prime Pay จะเขียนว่า Token) สามารถดูได้จากหน้า profile ของเว็บไซต์
www.gbprimepay.com)
3.เว็บไซต์ที่ต้องการใช้งาน ต้องติดตั้ง SSL

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.