×
การตั้งค่า AdWords Conversion Tracking

        ในกรณีที่คุณได้ซื้อโฆษณากับ Google AdWords และต้องการทราบว่าผู้ค้นหาเมื่อคลิกจากโฆษณาแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ได้ดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวธุรกิจหรือไม่ เช่นมีการสั่งซื้อสินค้าเป็นต้น ซึ่งในกรณีที่คุณต้องการติดตามพฤติกรรมหลังจากการคลิกโฆษณา คุณต้องมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Conversion เพื่ือใช้ในการติดตามพฤติกรรมการเข้ามาใช้เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ

        โดยขั้นตอนการใช้งาน Conversion ของ Google AdWords มีดังนี้

        1. การสร้าง Conversion

        2. การติดตั้งแท็ก Conversion ที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.