×
หน้าหลัก>การตลาดขั้นสูง>การตั้งค่า AdWords Conversion Tracking>การติดตั้งแท็ก Conversion ที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
การติดตั้งแท็ก Conversion ที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

          เมื่อคุณได้ทำการลงโฆษณาผ่าน AdWords และได้ทำการสร้าง Conversion เป็นที่เรียบร้อย คุณจะได้รับแท็กจาก AdWords เพื่อนำมาติดตั้งที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งแท็กดังกล่าวมีดังนี้

          1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ และคลิกที่เมนู “การตลาด” และคลิกที่เมนูย่อย “Google” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูการใช้งาน Google

          2. ระบบจะปรากฏพื้นที่ของ Google AdWords (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 พื้นที่ของ Google AdWords

          โดยระบบจะให้เจ้าของเว็บไซต์ระบุการใช้งานว่าต้องการเปิดใช้งาน Google AdWords หรือไม่ ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งาน ให้สัญลักษณ์ระบุเป็นปิด (แสดงเครื่องหมายกากบาท) แต่ถ้าในกรณีที่ต้องการใช้งานให้คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อเป็นเปิด (แสดงเครื่องหมายถูก) ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 พื้นที่การใส่แท็ก Conversion จาก AdWords

          ในกรณีที่คุณเลือกเปิดใช้งาน Google AdWords ให้คุณนำแท็ก Conversion ที่ได้จาก AdWords มาระบุในพื้นที่ “สคริป AdWords Conversion Tracking” ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 ตัวอย่างการใส่แท็ก Conversion

          3. เมื่อคุณทำการใส่แท็ก Conversion เรียบร้อย ให้คุณทำการคลิก “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.