×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การติดตั้ง Facebook Pixel

การติดตั้ง Facebook Pixel

          เมื่อคุณทำการคัดลอกโค้ดพิกเซลจาก Facebook เป็นที่เรียบร้อย ต้องนำโค้ดดังกล่าวมาติดตั้งที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้

          1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ และทำการคลิกที่เมนู “การตลาด” เมนูย่อย “Facebook” ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การใช้งานเมนู Facebook

          2. ระบบจะแสดงพื้นที่การตั้งค่า Facebook ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 พื้นที่การตั้งค่า Facebook

               โดยข้อมูลที่คุณต้องตั้งค่ามีดังนี้

               - Facebook Pixel : ระบบจะให้คุณเลือกว่า จะใช้หรือไม่ใช้งาน Facebook Pixel ในกรณีที่ไม่ใช้งาน สัญลักษณ์จะแสดงเป็นรูปกากบาท แต่ถ้าต้องการใช้งานให้คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก

               ภายหลังการคลิกเลือกใช้งาน Facebook Pixel ระบบจะแสดงพื้นที่การใส่สคริปพื้นฐานดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การเลือกใช้งาน Facebook Pixel

               ให้คุณนำโค้ดพิกเซลที่ได้ทำการคัดลอกจากขั้นตอน “การตั้งค่าพิกเซลของ Facebook” มาวางที่พื้นที่ “สคริปพื้นฐาน” โดยไม่ต้องทำการปรับแต่งข้อมูลใดๆ

               3. เมื่อคุณวางโค้ดพิกเซลเสร็จเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อให้ระบบทำการเก็บข้อมูล

               4. ในการตรวจสอบข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย คุณจะต้องไปตรวจสอบที่ฝั่ง Facebook ที่พื้นที่ “พิกเซล” ที่ตัวจัดการโฆษณา

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.