×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การติดตั้ง Google Analytics

การติดตั้ง Google Analytics

        Google Analytics คือเครื่องมือที่ Google เป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และยังใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณา AdWords หรือโปรแกรมการโฆษณาอื่นๆ ข้อมูลที่คุณอยากทราบตัวอย่างเช่น พวกเขาค้นพบเว็บไซต์ของคุณได้อย่างไร, มีจำนวนผู้เข้าชมเป็นเท่าไหร่ ได้ทำอะไรบนเว็บไซต์ของคุณบ้าง และจะทำให้ทราบว่าคีย์เวิร์ดใดที่ได้ผล โฆษณาใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นต้น ซึ่งคุณสามารถสมัครเพื่อขอใช้งาน Google Analytics ได้จาก Link :https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?authuser=0#/provision

          ในกรณีที่คุณเปิดร้านค้ากับทาง TakraOnline คุณสามารถสมัครและติดตั้ง Google Analytics ได้ด้วยตนเอง  โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

          การติดตั้ง Google Analytics 

          เมื่อคุณได้รับรหัสติดตาม และโค้ดที่ใช้สำหรับการติดตามเว็บไซต์จาก Google Analytics เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณกลับมาดำเนินการติดตั้งโค้ด Google Analytics เข้ากับเว็บไซต์ร้านค้าของคุณ โดยขั้นตอนมีดังนี้

          1.ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ และมาเลือกที่เมนู “การตลาด” และเลือกเมนูย่อย “Google”

 

รูปที่ 1 เมนูการตั้งค่า Google 

 

          2. คุณจะพบรายละเอียดของการ “ตั้งค่า Google” (รูปที่ 2) โดยคุณจะพบพื้นที่ Google Analytics    

 

รูปที่ 2 พื้นที่การตั้งค่า Google

 

          3. ในกรณีนี้ให้คุณเลือกเปิดการใช้งาน Google Analytics โดยคลิกที่สัญลักษณ์ให้เป็นเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน (หมายเลข 1) จากนั้นระบบจะแสดงส่วน Google Analytics Tracking ID ให้คุณนำ “รหัสติดตาม” ที่ได้มาระบุไว้ที่ส่วนนี้ (หมายเลข 2) (รูปที่ 3)

 

รูปที่ 3 พื้นที่การตั้งค่า Google Analytic

          4. จากนั้นคลิกที่ “บันทึก” เพื่อให้ระบบจดจำการตั้งค่าการใช้งาน Google Analytics เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเริ่มต้นการใช้งานการติดตามร้านค้าออนไลน์ของคุณจากพื้นที่ Google Analytics ได้เรียบร้อย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.