×
การติดตั้ง Google Analytics

          Google Analytics คือเครื่องมือที่ Google เป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และยังใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณา AdWords หรือโปรแกรมการโฆษณาอื่นๆ ข้อมูลที่คุณอยากทราบตัวอย่างเช่น พวกเขาค้นพบเว็บไซต์ของคุณได้อย่างไร, มีจำนวนผู้เข้าชมเป็นเท่าไหร่ ได้ทำอะไรบนเว็บไซต์ของคุณบ้าง และจะทำให้ทราบว่าคีย์เวิร์ดใดที่ได้ผล โฆษณาใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นต้น

          ในกรณีที่คุณเปิดร้านค้ากับทาง TakraOnline คุณสามารถสมัครและติดตั้ง Google Analytics ได้ด้วยตนเอง  โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

          การติดตั้ง Google Analytics

          เมื่อคุณได้รับรหัสติดตาม และโค้ดที่ใช้สำหรับการติดตามเว็บไซต์จาก Google Analytics เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณกลับมาดำเนินการติดตั้งโค้ด Google Analytics เข้ากับเว็บไซต์ร้านค้าของคุณ โดยขั้นตอนมีดังนี้

           1.ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ และมาเลือกที่เมนู “การตลาด” และเลือกเมนูย่อย “Google” (รูปที่1)

รูปที่ 1 เมนูการตั้งค่า Google

           2. คุณจะพบรายละเอียดของการ “ตั้งค่า Google” (รูปที่ 2) โดยคุณจะพบพื้นที่ Google Analytics  

รูปที่ 2 พื้นที่การตั้งค่า Google

          3. ในกรณีนี้ให้คุณเลือกเปิดการใช้งาน Google Analytics โดยเลือกเป็น “เปิด” (หมายเลข 1) จากนั้นระบบจะแสดงส่วน Google Analytics Tracking ID ให้คุณนำ “รหัสติดตาม” ที่ได้มาระบุไว้ที่ส่วนนี้ (หมายเลข 2) (รูปที่ 10)

รูปที่ 10 พื้นที่การตั้งค่า Google Analytic

          4. จากนั้นคลิกที่ “บันทึก” เพื่อให้ระบบจดจำการตั้งค่าการใช้งาน Google Analytics เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเริ่มต้นการใช้งานการติดตามร้านค้าออนไลน์ของคุณจากพื้นที่ Google Analytics ได้เรียบร้อย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.