×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การต้ั้งค่า Sale Page ให้แสดงเป็นหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์ (v3.1.0)

การต้ั้งค่า Sale Page ให้แสดงเป็นหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์ (v3.1.0)

       หากเจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องการให้หน้า Sale Page แสดงผลเป็นหน้าหลักของร้านค้า สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
       1.เมื่อเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ > ตั้งค่าร้านค้า (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ตั้งค่าร้านค้า

       2. จากนั้นไปยังส่วนของ การเข้าถึงร้านค้า > ตั้งค่า Sale Page เป็นหน้าแรก (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ตั้งค่า Sale Page เป็นหน้าแรก

       3. เมื่อเปิดใช้งานตั้งค่า Sale Page เป็นหน้าแรก ให้เลือก Sale Page ที่ต้องการให้แสดงเป็นหน้าแรก และทำการบันทึกข้อมูล

รูปที่ 3 เลือกหน้า Sale Page

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.