×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การนำออกไฟล์ข้อมูล

การนำออกไฟล์ข้อมูล

        ในระบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของทาง TakraOnline มีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการนำข้อมูลออกเพื่อนำไปต่อยอดใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังนี้

ที่เมนู จัดการข้อมูล > นำข้อมูลออก

  1. Export ข้อมูลการสั่งซื้อ
  2. Export ข้อมูลลูกค้า
  3. Export ข้อมูลสินค้า
  4. Export ข้อมูลหมวดสินค้า
  5. Export ข้อมูลแผนก

โดยแต่ละข้อมูลสามารถเลือกปรับรายละเอียดการนำข้อมูลออกได้เพิ่มเติม เช่น การจัดเรียงข้อมูลตาม ID, ชื่อ หรือการดึงข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการค้นหา โดยคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการนำข้อมูลออก ทำการปรับแต่งข้อมูลเพิมเติมให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Export จะได้ไฟล์นำออกข้อมูลเป็นไฟล์ .CSV ซึ่งสามารถเปิดดูข้อมูลไฟล์ดังกล่าวได้จากโปรแกรม Excel สำหรับเวอร์ชั่น 3.5 จะสามารถเลือกรูปแบบไฟล์นำออกได้ทั้ง .csv และ .xls 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.